หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์เสนอปรับลดภาษี MFN สำหรับการนำเข้าข้าวจากประเทศนอกอาเซียน

15 กุมภาพันธ์ 2021 (จำนวนคนอ่าน 683)

นาย William D. Dar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ (Department of Agriculture) เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมาธิการด้านภาษี (Tariff Commission) เกี่ยวกับข้อเสนอการปรับ ลดอัตราภาษีนำเข้าข้าวทั่วไป (MFN Tariff Rates) สินค้าข้าวเป็นการชั่วคราว 1 ปี สำหรับประเทศนอกสมาชิก อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการขยายทางเลือกให้กับผู้ค้า/ผู้นำเข้าในการหาแหล่งนำเข้าข้าวเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันภาษีนำเข้า MFN ในโควตา (In-quota) ภายใต้ปริมาณนำเข้าขั้นต่ำ (Minimum access volume) มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 40 ในขณะที่ภาษีนำเข้า MFN นอกโควตา (Out-quota) มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 50 โดยภายใต้ ข้อเสนอดังกล่าวกระทรวงเกษตรได้เสนอให้ลดอัตราภาษีMFN ทั้ง In-quota และ Out-quota เหลือร้อยละ 35 ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการด้านภาษี(Tariff Commission) กำหนดเปิดรับความคิดเห็นสาธารณะ/ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ข้อเสนอดังกล่าวของกระทรวงเกษตรในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 


อย่างไรก็ตาม นาย Raul Q. Montemayor ประธานสมาพันธ์เกษตรกรชาวนาอิสระ (The Federation of Free Farmers: FFF) ออกมา คัดค้านข้อเสนอดังกล่าวอย่างรุนแรง โดยระบุว่ากระทรวงเกษตรไม่ได้มีการปรึกษาหารือกับกลุ่มเกษตรกรชาวนา ซึ่งจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก่อนที่จะยื่นข้อเสนอดังกล่าวแต่อย่างใด 


ทั้งนี้ การลดภาษีนำเข้าข้าว MFN ให้กับประเทศนอกอาเซียนดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมข้าวในประเทศ และเห็นว่ากระทรวง เกษตรไม่มีเหตุผลเพียงพอและไม่มีความจำเป็นที่ต้องลดภาษีนำเข้าข้าวในขณะนี้รวมทั้งไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากอุปทานข้าวในประเทศมีเพียงพอและกระทรวงเกษตรก็เน้นย้ำเสมอว่าผลผลิตข้าวในประเทศเพิ่มขึ้นและ จะมีเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ 


นอกจากนี้ ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์ (PSA) พบว่าปัจจุบันราคาข้าวสารขัดสีคุณภาพดี (Well-milled rice) และข้าวสารทั่วไป (Regular milled rice) ในท้องตลาดสำหรับผู้บริโภคก็อยู่ในระดับต่ำกว่าปี 2562 ด้วยซ้ำ โดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ราคาข้าวใน ตลาดมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและถึงแตะระดับต่ำสุดในเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยราคาข้าวสารขัดสี คุณภาพดีอยู่ที่ 40.75 เปโซต่อกิโลกรัม และราคาข้าวสารอยู่ที่ 36.09 เปโซ

 

ประธานสมาพันธ์เกษตรกรชาวนาอิสระกล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าปัจจุบันราคาข้าวในตลาดโลก จะปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะข้าวจากประเทศไทยและเวียดนาม แต่ราคาข้าวขายส่งและขายปลีกในท้องตลาด ฟิลิปปินส์ลดลง ซึ่งข้อเสนอในการปรับลดภาษีนำเข้า MFN แก่ประเทศนอกอาเซียนจะทำให้การนำเข้าข้าวจาก ประเทศอินเดียและปากีสถานได้รับประโยชน์จากการปรับลดภาษีดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันราคาข้าวของประเทศ ดังกล่าวโดยเฉพาะอินเดียมีราคาถูกกว่าข้าวจากประเทศในอาเซียน (ประเทศไทยและเวียดนาม) 


ดังนั้น แม้ว่า จะไม่มีการลดภาษีและต้องเสียภาษีนำเข้า MFN ในอัตราปัจจุบันที่ร้อยละ 40 - 50 ก็ยังสามารถแข่งขันได้ 


นอกจากนี้ ข้อเสนอการปรับลดภาษีนำเข้าอย่างกะทันหันดังกล่าวของกระทรวงเกษตรไม่มีความยุติธรรม อย่างสิ้นเชิงและยังเป็นการหักหลังเกษตรกรชาวนาท้องถิ่นที่ปัจจุบันยังคงได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน จากราคาข้าวเปลือกตกต่ำจากผลการบังคับใช้กฎหมายเปิดเสรีนำเข้าข้าวเมื่อปี 2562 โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการนำเข้าข้าวในปริมาณที่มากจนเกินไป และยังได้ตั้งคำถาม ต่อกระทรวงเกษตรเหตุใดจึงยังส่งเสริมให้มีการนำเข้าข้าว มากขึ้นอีก ในขณะที่สถานการณ์อุปทานภายในประเทศก็มี ปริมาณมากพอและราคาข้าวขายส่ง/ขายปลีกสู่ผู้บริโภคก็อยู่ ในระดับที่มีเสถียรภาพมาก 


นอกจากนี้ นาย Danilo V. Fausto ประธาน Philippine Chamber of Agriculture and Food Inc. ก็ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า การลดภาษีนำเข้าข้าว MFN แก่ประเทศนอกอาเซียน จะส่งผลกระทบ ต่อความสามารถในการแข่งขันต่อเกษตรกรชาวนาผู้ผลิตข้าวในท้องถิ่นที่กำลังปรับตัวให้เข้ากับระบบการค้า เสรีใหม่ในขณะนี้นอกจากนี้ ข้อเสนอดังกล่าวจะทำให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีนำเข้าข้าวของรัฐบาลลดลง อีกด้วย ซึ่งภาษีนำเข้าข้าวถือเป็นรายได้สำคัญโดยส่วนหนึ่งจะถูกจัดสรรเข้ากองทุนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมข้าว (RCEF) ในการส่งเสริมผลผลิตข้าวในประเทศ 


ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุดพบว่า ผลผลิตข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2563 มีปริมาณรวม 19.294 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 19.28 ล้านตัน ในปี 2560

 

 

#aseanthai #aseannews #ข่าวสารอาเซียน #โควิด-19 #ฟิลิปปินส์ #การนำเข้าข้าว

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์