หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
E-commerce เวียดนามจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2564

4 กุมภาพันธ์ 2021 (จำนวนคนอ่าน 864)

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MoIT) มีแผนเร่งดำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาอีคอมเมิร์ซแห่งชาติปี2564-2568 เพื่อให้ทันกับการเติบโตของกิจกรรมการค้าดิจิทัล

 

นาย Dang Hoang Hai อธิบดีกรมเศรษฐกิจดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้กล่าวว่า ในปี 2563 ประชากรร้อยละ 53 ใช้บริการช็อปปิ้งออนไลน์แม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid -19 แต่รายได้จาก อีคอมเมิร์ซในประเทศมีมูลค่า 11,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 คิดเป็นร้อยละ 5.5 ของยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภค บริโภคและบริการทั่วประเทศ

 

ตัวแทนของกระทรวงฯ ได้กล่าวว่า การสนับสนุนการชำระเงินทาง E-Payment จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อีคอมเมิร์ซ การสร้างสถาบันที่สมบูรณ์แบบและกรอบทางกฎหมายสำหรับอีคอมเมิร์ซ การสร้างสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่เป็น ประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภคในเวียดนาม

เวียดนามถือเป็นหนึ่งในตลาดอีคอมเมิร์ซที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยจำนวนประชากรมากกว่า 97 ล้าน คนและจำนวนคนหนุ่มสาวที่ใช้อินเทอร์เน็ตสูง ตลาดอีคอมเมิร์ซของเวียดนามจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2564 และสร้าง แรงผลักดันสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างโอกาสให้ธุรกิจเวียดนามในการหากลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ๆ และเข้าหาช่องทางการ จัดจำหน่ายที่ทันสมัย เพื่อขยายตลาดและฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของ Covid -19

 

กรุงฮานอยในฐานะหนึ่งในสองเมืองชั้นนำด้านการพัฒนาอีคอมเมิร์ซมีแผนจะมียอดค้าปลีกออนไลน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ภายในปี2568 โดยคาดว่า ประชากรร้อยละ 55 จะเข้าถึงการซื้อสินค้าออนไลน์และร้อยละ 50 ของบริษัทขนาดกลางและ ขนาด ย่อมที่จะเข้าสู่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

 

ในขณะเดียวกัน กรมเศรษฐกิจดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะดำเนินโครงการ GoOnline ใน ปี2564 โครงการดังกล่าวจะรวมทั้งระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซ ผู้ผลิต ผู้ค้าและบุคคลทั่วประเทศ

ในปี 2563 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการตรวจสอบสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ทาง การเกษตรบางชนิด เพื่อปรับปรุงตราสินค้าและส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากข้อตกลงการค้า เสรีระหว่างสหภาพยุโรป - เวียดนาม (EVFTA) ได้รับอนุมัติ

 

กระทรวงยังได้จัดทำแผนการสำหรับการแลกเปลี่ยนบริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างผู้ประกอบการโลจิสติกส์และผู้ส่งสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกด้านบริการจัดส่งอีคอมเมิร์ซและสนับสนุนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล พัฒนา ระบบเพิ่มเติม เช่น e-government ของกระทรวงและโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้จัดการและโปรแกรมเฉพาะสำหรับพนักงานใน อีคอมเมิร์ซตลอดจนหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซสำหรับผู้ประกอบการ

 

กระทรวงฯ ประกาศว่า เวียดนามเป็นหนึ่งในสามของประเทศที่มีอัตราการเติบโตของตลาดค้าปลีกสูงสุดในตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

 

#aseanthai #aseannews #ข่าวสารอาเซียน #โควิด-19 #เศรษฐกิจเวียดนาม #เวียดนาม #กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า #E-commerce

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์