หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
อุตสาหกรรมรองเท้าเวียดนามขยายห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

4 กุมภาพันธ์ 2021 (จำนวนคนอ่าน 599)

อุตสาหกรรมรองเท้าของเวียดนามเริ่มมีสัญญาณเชิงบวกในปี2563 หลังจากที่ยอดขายจากการส่งออกรองเท้าและกระเป๋า ลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2562 โดยมีมูลค่า 19,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับ ผลกระทบอย่างหนักที่สุดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

          

นาย Nguyen Duc Thuan ประธานของสมาคมเครื่องหนังรองเท้าและกระเป๋าถือของเวียดนาม (LEFASO) ได้กล่าวว่า บริษัทต่างๆ ในเวียดนามได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการออกแบบ เวียดนามกำลังเจาะลึกไป ในห่วงโซ่อุปทานเครื่องหนังและรองเท้า ในขณะที่กระบวนการออกแบบและการวิจัยและพัฒนาทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มสูง

          

อุปทานวัตถุดิบภายในประเทศสำหรับอุตสาหกรรมนี้คิดเป็นร้อยละ 60 ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถทำงานเชิงรุกในการ ผลิตพื้นรองเท้าและแม่พิมพ์ตลอดจนบรรจุภัณฑ์และฉลาก ซึ่งเป็นผลมาจากความกระตือรือร้นในการผลิตวัตถุดิบในท้องถิ่น

โดยเฉพาะ Gia Dinh Shoe JSC ได้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เพื่อดึงดูดการลงทุนในการผลิตวัตถุดิบและโรงงานที่ให้บริการใน อุตสาหกรรม นาย Nguyen Chi Trung CEO ของบริษัทได้กล่าวว่า คำสั่งซื้อสำหรับกลุ่มรองเท้ามีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่ปลายปี2563 เนื่องจากคำสั่งซื้อมีแนวโน้มสูงขึ้นและคนงานสามารถกลับมาทำงานได้อย่างไรก็ตาม การขาดแคลนแรงงานมีแนวโน้มเกิดขึ้น เนื่องจากจะมีความต้องการแรงงานสูงในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2564

          

บริษัทอื่น ๆ ในภาคนี้ยังหวังว่าปี2564 จะมีทั้งคำสั่งซื้อและยอดขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากข้อได้เปรียบที่เกิดขึ้นหลังจากการ แพร่ระบาดของ COVID-19 โดยฉพาะข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป – เวียดนามเป็นโอกาสสำคัญสำหรับประเทศในการสนับสนุน การส่งออกไปยังสหภาพยุโรป บริษัทเครื่องหนังและรองเท้าจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะปัญหา สิ่งแวดล้อมและแรงงาน เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม อุตสาหกรรมรองเท้าตั้งเป้าหมายในการส่งออกมากกว่า 2 หมื่นล้านเหรียญ สหรัฐฯ ในปี2564 เพื่อชดเชยการขาดทุนในปี2563

 

#aseanthai #aseannews #ข่าวสารอาเซียน #โควิด-19 #เศรษฐกิจเวียดนาม #เวียดนาม #เศรษฐกิจ 

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์