หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สื่อมวลชนอาเซียนเยือนประเทศญี่ปุ่น

10 กุมภาพันธ์ 2015 (จำนวนคนอ่าน 1409)

สื่อมวลชนอาเซียนเยือนประเทศญี่ปุ่น

กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ได้จัดโครงการทัศนศึกษาของสื่อมวลชนอาเซียน (Japan Media Trip) และได้เชิญสื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศๆ ละ 2 คนและผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมโครงการและทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 8 – 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักระหว่างการดูงานในประเทศญี่ปุ่นโครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมืออาเซียนกับประเทศคู่เจรจาภายใต้คณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสื่อมวลชนอาเซียนและสื่อมวลชนญี่ปุ่น สำหรับประเทศไทยมีนางสาวอัจฉรา อัชฌายกชาติ ผู้สื่อข่าวอาวุโสจากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post และนางสาวอุบล ชาญปรีชาสมุทร รองบรรณาธิการข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมโครงการ
คณะสื่อมวลชนที่เข้าร่วมโครงการมีกำหนดการศึกษาดูงานในหน่วยงานด้านความร่วมมืออาเซียน – ญี่ปุ่น องค์กรภาคสื่อมวลชน ตลอดจนเยี่ยมชมเทคโนโลยีแขนงต่างๆ ที่ทันสมัยซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ได้แก่ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน โรงงานบำบัดน้ำเสีย โครงการเมืองปลอดมลพิษ เป็นต้น และหลังจากการเข้าร่วมโครงการคณะสื่อมวลชนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะจัดทำรายงานข่าวและบทความรายงานผลการเข้าร่วมโครงการในประเทศของตนต่อไป

เรียบเรียง น.ส.สักการะ ศรีเริงหล้า ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์