หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ปลัด กต. พบหารือกับ ออท.สิงคโปร์ประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี และ โควิด-19

14 มกราคม 2021 (จำนวนคนอ่าน 101)

เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หารือความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน เศรษฐกิจดิจิทัล ความมั่นคง รวมถึงสถานการณ์และนโยบายการบริหารจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นายเควิน ฉ็อก (Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยแสดงความยินดีในโอกาสที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้ารับตำแหน่ง โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นที่สำคัญ อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แนวทางการจัดหาและจัดสรรวัคซีนโควิด-๑๙ การดูแลแรงงานต่างชาติในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และแนวทางอำนวยความสะดวกสำหรับการเดินทางเชิงธุรกิจผ่านความร่วมมือช่องทางพิเศษ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายย้ำความสำคัญในการรักษาพลวัตความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุน เศรษฐกิจดิจิทัล และความมั่นคง รวมทั้งได้หารือเกี่ยวกับอาเซียนและพัฒนาการที่สำคัญในภูมิภาค โดยเน้นย้ำการเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียนภายใต้พัฒนาการของภูมิรัฐศาสตร์ของโลกในปัจจุบัน  

ที่มา www.mfa.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์