หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เชิญร่วมสัมมนา Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership

12 มกราคม 2021 (จำนวนคนอ่าน 73)

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการสอดประสานของแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 กับยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ในภูมิภาค ติดตามพลวัตห่วงโซ่อุปทานและทิศทางการพัฒนาโลก หารือและส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค และแสวงหาแนวทางส่งเสริมความเชื่อมโยงนอกอาเซียน

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับธนาคารโลก และสำนักเลขาธิการอาเซียน กำหนดจะจัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ "Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership” ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น. (เวลาประเทศไทย) โดยมีนายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในช่วงพิธีเปิดการสัมมนาฯ ร่วมกับดาโต๊ะ ลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน และนาย Ranjit Lamech ผู้อำนวยการระดับภูมิภาค ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก) ธนาคารโลก

การสัมมนาครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 3 หัวข้อย่อยได้แก่ (1) Global Supply Chain Connectivity (2) Green and Digital Connectivity และ (3) Smart and Sustainable Connectivity ที่เป็นประเด็นสำคัญสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  

การสัมมนา Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership จะเป็นเวทีหารือระหว่างผู้กำหนดนโยบาย ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) หารือแนวทางในการส่งเสริมการสอดประสานกันระหว่างแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ (MPAC 2025) กับยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ในภูมิภาค ภายใต้แนวคิด "Connecting the Connectivities” (2) ติดตามพลวัตเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคต  (3) เป็นเวทีในการหารือเชิงนโยบายและส่งเสริมความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม และ (4) แสวงหาแนวทางในการส่งเสริมความเชื่อมโยงนอกอาเซียน โดยตั้งอยู่บนหลักการมุมมองอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก (AOIP)

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.ctcseminar2021.com หรือติดตามการถ่ายทอดได้ทาง Facebook เพจ ctcseminar2021

ที่มา กระทรวงการต่างประเทศ 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์