หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จีนกระชับความร่วมมือ เล็งตั้ง “สถาบันอาชีวศึกษาไทย–จีน” ในอีอีซี

11 มกราคม 2021 (จำนวนคนอ่าน 224)

ศ.ดร.หม่า เจี้ยนเฟย ผอ.ศูนย์การศึกษาและความร่วมมือด้านภาษาระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ในการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาไทย-จีน อยู่ในระหว่างการจัดทำข้อสรุป และหารือร่วมกันในลำดับต่อไป อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคน และตอบโจทย์โครงการอีอีซี พื้นที่ในการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาไทย-จีน ก็จะเป็นพื้นที่ในเขตอีอีซี

ด้าน สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม ในฐานะประธานคณะกรรมการสถาบันขงจื๊อเส้นทางสายไหมทางทะเล เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาไทย-จีน ถือว่าเป็นนวัตกรรมความร่วมมือในรูปแบบ "ภาษาจีน+ทักษะวิชาชีพ” ในโลกสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิสาหกิจจีน-ไทย ร่วมมือกันผลิตบุคลากรและการพัฒนานำเทคโนโลยีวิชาชีพสมัยใหม่ตลอดจนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และจะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างโครงการ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (One Belt One Road) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ภายใต้ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของประเทศไทย ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีบริษัทของผู้ประกอบการชาวจีนไปลงทุนไม่น้อยกว่า 120 บริษัท และประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน สามารถเชื่อมโยงกับทุกประเทศได้อย่างสะดวก 


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์