หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมช.พาณิชย์เร่งขยายการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย

11 กุมภาพันธ์ 2015 (จำนวนคนอ่าน 1399)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การเดินทางลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และอำเภอสะเดา ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย โดยจัดประชุมร่วมหารือกับผู้ว่าราชการทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมไปถึงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดนและแผนปฏิบัติการผลักดันการค้าชายแดนด้านมาเลเซีย พร้อมรับทราบข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการร่วมกันขยายการค้าชายแดนเพื่อนบ้าน โดยจะเน้นสินค้าเป้าหมายส่งออกไปยังมาเลเซีย อาทิ ยางพารา สินค้าอาหารทะเล ไม้แปรรูป ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง และธุรกิจโรงแรม

ส่วนวันนี้ มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เขตพัฒนาพิเศษและโอกาสการขยายการค้า การลงทุนด้านชายแดนใต้”

ขณะเดียวกันจะมีการประชุมหารือกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัดสงขลาและภาคธุรกิจสำคัญในจังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์ค่าครองชีพและสินค้าในพื้นที่


ที่มา : ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์