หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
“พาณิชย์” เดินสายลงพื้นที่ตรวจสอบเข้มโรงงานนำเข้ามะพร้าว หากพบผิดพร้อมลงโทษทันที

11 มกราคม 2021 (จำนวนคนอ่าน 68)

กรมการค้าต่างประเทศ ยืนยันการนำเข้ามะพร้าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด หากพบกระทำผิดพร้อมลงโทษทันที โดยที่ผ่านมา กรมฯ ได้คุมเข้มการนำเข้ามะพร้าว และติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกรอบ AFTA

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ช่วงปลายปี 2563 กรมฯ ได้รับข้อร้องเรียนว่ามีผู้นำเข้ามะพร้าวกระทำผิด ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมฯ กำหนด โดยนำมะพร้าวที่นำเข้าไปจ้างกะเทาะนอกโรงงานของตนเองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี ซึ่งการกระทำดังกล่าวผิดเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวภายใต้กรอบ AFTA ดังนั้น กรมฯ จึงได้มอบหมายพาณิชย์จังหวัดทั้ง 2 จังหวัด เพิ่มความเข้มข้นและความถี่ในการตรวจสอบ หากพบว่ามีผู้ประกอบการรายใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กรมฯ จะพิจารณาพัก/เพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าต่อไป

นายกีรติฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การนำเข้ามะพร้าวผลปัจจุบันมีการนำเข้า 2 กรอบ คือ WTO และ AFTA โดยกรอบ WTO ในโควตาปริมาณไม่เกินปีละ 2,317 ตัน ภาษีร้อยละ 20 ให้นำเข้ามกราคม-กุมภาพันธ์ และกันยายน-ธันวาคม แต่สำหรับนอกโควตา ไม่จำกัดปริมาณ ภาษีร้อยละ 54 ซึ่งการนำเข้ากรอบ WTO ทั้งในและนอกโควตาผู้นำเข้าสามารถจ้างกะเทาะนอกโรงงานได้ แต่ต้องจัดทำทะเบียนเครือข่ายผู้กะเทาะมะพร้าว (รายย่อย) พร้อมให้ข้อมูลทะเบียนรถที่ใช้ในการขนส่งที่รับมะพร้าวไปกะเทาะ และรายงานให้พาณิชย์จังหวัดใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบย้อนกลับกับเอกสารใบขนย้ายมะพร้าว เพื่อป้องกันไม่ให้มะพร้าวนำเข้าหมุนเวียนในตลาดภายในประเทศ ในส่วนของกรอบ AFTA การนำเข้าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว ห้ามจำหน่าย จ่าย โอน ภายในประเทศ ห้ามนำไปจ้างกะเทาะนอกโรงงาน ต้องรายงานบัญชีสมดุลแปรสภาพมะพร้าวผลเป็นเนื้อมะพร้าวขาว และให้นำเข้าช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ และกันยายน-ธันวาคม เป็นต้น นอกจากนี้ การนำเข้ามะพร้าวทั้ง 2 กรอบความตกลงดังกล่าว ต้องนำเข้า ณ ด่านสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง เท่านั้น

ทั้งนี้ ปี 2563 ไทยมีการนำเข้ามะพร้าวผลกรอบ AFTA เพียง 9,400 ตัน คิดเป็นร้อยละ 2.65 ของการนำเข้าทั้งหมด โดยล่าสุดราคามะพร้าวเฉลี่ยทั่วประเทศ ผลใหญ่ 17.29 บาท ผลคละ 14.21 บาท และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลใหญ่ 21-24 บาท ผลกลาง 11-12 บาท ซึ่งกรมฯ ยังคงมีการตรวจสอบ และคุมเข้มติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคามะพร้าวภายในประเทศ

ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์