หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กอนช. ออกประกาศแจ้งเตือน 8 จังหวัดริมโขง พร้อมระวังสถานการณ์น้ำโขงหลังจีนแจ้งลดการระบายน้ำจากเขื่อนจิ่งหงของจีน

7 มกราคม 2021 (จำนวนคนอ่าน 53)

กองอำนวยกรน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ออกประกาศแจ้งเตือน 8 จังหวัดริมโขง พร้อมระวังสถานการณ์น้ำโขงหลังจีนแจ้งลดการระบายน้ำจากเขื่อนจิ่งหงของจีน

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยกรน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กล่าวว่า กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขัง ฉบับที่ 2 หลังระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงหลังจากลดการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง ตามที่กระทรวงทรัพยากรน้ำ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีหนังสือถึงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงฝ่ายไทยเมื่อวันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อแจ้งปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนจิ่งหง ที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนสาธารณรัฐประชาชนจีน จากเดิมระบายน้ำวันละ 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงเหลือวันละ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อบำรุงรักษาสายส่งโครงข่ายระบบไฟฟ้าระหว่างวันที่ 5 - 24 มกราคม จากนั้นจะปรับเพิ่มการระบายน้ำและกลับเข้าสู่สถานะการทำงานปกติ โดย สทนช.ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง คือ เชียงราย เลย นครพนม หนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เพื่อรับทราบสถานการณ์และเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขง โดยจะติดตาม ประเมินสถานการณ์ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง เพื่อป้องกันผลกระทบประชาชนอย่างใกล้ชิด

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ประเมินระดับน้ำในแม่น้ำโขงจากการลดการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง พบช่วงเหนือเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว บริเวณสถานีเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระดับน้ำลดลง 60 เซนติเมตร ช่วงวันที่ 2 – 4 มกราคมที่ผ่านมา และระหว่างวันที่ 5 – 28 มกราคม ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงประมาณ 30 เซนติเมตร ขณะที่ช่วงท้ายเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว บริเวณสถานีเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สถานีหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สถานีนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สถานีมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และสถานีโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงประมาณ 30 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไซยะบุรี

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์