หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อุบลราชธานี จัดสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธ์ไทย-ลาว

12 กุมภาพันธ์ 2015 (จำนวนคนอ่าน 1573)

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เตรียมจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในโครงการจัดงานสัปดาห์ "มาฆบูชาอาเซียน" เพื่อเป็นการส่งเสริมศาสนาในเทศกาลมาฆบูชา โดยใช้มิติทางด้านศาสนากระชับสัมพันธไมตรี ไทย-ลาว จังหวัดอุบลราชธานี และแขวงจำปาสัก

กิจกรรมที่จะจัดขึ้นประกอบด้วยพิธีทอดผ้าป่าอาเซียน "อุบลราชธานี-จำปาสัก" จะทอดถวาย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว และวัดโพธิรัตนศาสดาราม แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การจัดนิทรรศการ การแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ/ประกวดบรรยายธรรมะระดับเยาวชน/การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ การฟังพระธรรมเทศนา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 88 รูป ที่ด่านชายแดนช่องเม็ก-วังเต่า การเวียนเทียนในวันมาฆบูชา

นอกจากนั้น มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่เยาวชน นิทรรศการค่านิยม 12 ประการ และนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้ งานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2558 นี้


Credit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์