หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
เลขาธิการอาเซียนย้ำความสำคัญของสื่อมวลชนในช่วงโควิด-19

30 พฤศจิกายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 599)

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63 สื่อมวลชนและนักวิชาการจากประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมสื่อมวลชนอาเซียน ครั้งที่ 4 (4th ASEAN Media Forum: AMF)

 

การประชุมสื่อมวลชนอาเซียนเป็นเวทีสำคัญของผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและระดมสมองในประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค ในปีนี้หัวข้อของการประชุมเน้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19และกรอบการฟื้นฟูอาเซียน

 

ในปีนี้สำนักเลขาธิการอาเซียนร่วมกับ Deutsche Gessellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) และกระทรวงการต่างประเทศ เวียดนาม จัดการประชุมสื่อมวลชนอาเซียน ผ่านระบบการประชุมทางไกล

 

โดยภายในงาน ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน และ นาย Guido Hildner เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

 

เลขาธิการอาเซียนกล่าวถ้อยแถลงในช่วงการเปิดงาน เน้นย้ำความสำคัญของสื่อมวลชนและนักข่าวที่มีอิทธิพลต่อความคิดของประชาชน มีบทบาทในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและ ขจัดข้อมูลที่บิดเบือนที่อาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงสื่อมวลชนยังส่วนสำคัญในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในประชาคมอาเซียนในช่วงภาวะวิกฤตนี้

 

นอกจากนี้ เลขาธิการอาเซียนกล่าวย้ำว่า โควิด-19 ได้สร้างความเสียหายและถือเป็นความท้าทายที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค นับตั้งแต่วิกฤตการเงินในปี 2540 อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสถานการณ์ความท้าทายดังกล่าว ถือเป็นโอกาสของอาเซียนที่จะสร้างความเข้มแข็งและเป็นอันหนึ่งอันในการก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ร่วมกัน โดยการขยายความร่วมมือในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และสื่อมวลชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

 

ที่มา สำนักเลขาธิการอาเซียน และ Philippine News Agency

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์