หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
เฝ้าระวังเข้มพรมแดนธรรมชาติ เมียนมา มาเลเซีย หลังมีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม

24 พฤศจิกายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 257)

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยได้เข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่แนวชายแดนทั้งในเขต 10 จังหวัดที่ติดกับประเทศเมียนมาและมาเลเซีย ซึ่งมีช่องทางธรรมชาติที่อาจเกิดการลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมายได้ หลังพบทั้ง 2 ประเทศมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการสุ่มตรวจหาเชื้อเชิงรุกในพื้นที่แนวชายแดนอยู่เป็นระยะ ทำให้สามารถตรวจพบและดักจับผู้ติดเชื้อที่เดินทางข้ามแดนเข้ามาได้อย่างทันท่วงทีและส่งผู้ติดเชื้อกลับประเทศต้นทาง หรือเข้าสู่ระบบการรักษา ป้องกันการนำเชื้อมาแพร่สู่คนในชุมชน นับเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยสามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนยังคงสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 และโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากวันหยุดยาว 4 วันที่ผ่านมา ขอให้ทุกคนที่เดินทางกลับจากการท่องเที่ยวเฝ้าระวังสังเกตอาการป่วยของตนเองและคนรอบข้างอยู่เสมอ หากป่วยด้วยอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีอาการระบบทางเดินหายใจ อ่อนเพลียและอาการเด่นของโรคโควิด-19 ที่องค์การอนามัยโลกระบุ คือ "จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส” ขอให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาทันที 

 

 

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์