หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมการจัดหางาน เชิญชวนแรงงานไทยทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่า

17 พฤศจิกายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 181)

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นเปิดรับสมัครสอบภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น สำหรับแรงงานไทยที่ต้องการจะเดินทางไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น โดยมอบหมายให้ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพ (Japan Foundation Bangkok) เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครสอบภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เพื่อวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต่อการสื่อสารและการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน โดยมีรูปแบบการทดสอบเป็นการเลือกคำตอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะทราบผลการสอบในทันทีที่สอบเสร็จ และจะได้รับใบรับรองผลสอบเพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการตรวจลงตรา (Visa) เพื่อไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นในสถานะแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ ภายใน 5 วันหลังจากการทดสอบโดยสามารถพิมพ์ใบรับรองได้จากระบบ http://ac.prometric-jp.com/testlist/jfe/index.html 

กรมการจัดหางาน มุ่งหวังส่งเสริมการจัดส่งและการรับแรงงาน ที่มีทักษะเฉพาะจากประเทศไทยไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นอย่างราบรื่น แก้ไขปัญหาในการส่งและการรับแรงงาน ปัญหาของการพำนักอยู่ในญี่ปุ่นของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ 

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวต่อไปว่า การทดสอบจะเป็นไปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อเกี่ยวกับเนื้อหาและคำศัพท์บทสนทนาและการแสดงความรู้สึก ความเข้าใจจากการฟังและความเข้าใจจาก การอ่าน ซึ่งหากเทียบกับการสอบเพื่อประเมินความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นแล้ว จะต้องอยู่ในระดับที่ไม่น้อยกว่า N4 หรือระดับ A2 ของการสอบ JFT – Basic

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.doe.go.th/overseas หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 02-245-6708 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ในวันและเวลาราชการ

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์