หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
เมียนมาขยายเวลาใช้มาตรการควบคุมโควิด-19 ที่เมืองมัณฑะเลย์

17 พฤศจิกายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 334)

รัฐบาลท้องถิ่นมัณฑะเลย์ประกาศขยายระยะเวลาใช้มาตรการควบคุมโควิด-19 บริเวณเมืองมัณฑะเลย์ จนถึงสิ้นเดือน พ.ย. 63 สำหรับมาตรการควบคุมโควิด-19 ที่มัณฑะเลย์ได้เริ่มประกาศใช้ครั้งแรก เมื่อเดือน มี.ค. 63 และมีการประกาศต่อระยะเวลาทุก 15 วัน

 

ปัจจุบันชาวเมียนมาที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศหรือเมืองที่มีอัตราการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สูง จะต้องเข้าสู่การกักตัวในสถานที่ที่ทางรัฐจัดให้ (Community-based Facility Quarantine) จำนวน 21 วัน และต้องกลับไปเฝ้าระวังอยู่ในบ้านของตัวเอง (Home Quarantine) อีก 7 วัน และจะมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน

 

ร้านอาหารสามารถอนุญาตให้ซื้อกลับบ้านได้เท่านั้น นอกจากนี้ รัฐบาลเมียนมายังคงไม่อนุญาตให้สถานที่พักผ่อนสาธารณะ สถานบันเทิง ร้านคาราโอเกะ โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ เปิดดำเนินการ และให้งดกิจกรรมที่มีการร่วมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น งานรื่นเริง งานฉลองทางศาสนา และงานแต่งงาน

 

เจดีย์และวัดต่าง ๆ ยังคงไม่เปิดให้เข้าชม สถานที่สำหรับสวดภาวนาจะอนุญาตให้เฉพาะผู้จาริกแสวงบุญที่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการกลางว่าด้วยการควบคุม ป้องกัน และรักษาโควิด-19 (the National-Level Central Committee on Prevention, Control and Treatment of the Covid-19)

 

ประชาชนต้องสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน และเมืองมัณฑะเลย์ ยังคงบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิว ห้ามออกจากบ้าน ตั้งแต่เวลา 00.00 – 04.00 น.

 

ที่มา Myanmar Times


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์