หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
คณะผู้แทนกัมพูชาเดินทางไป สปป.ลาว เพื่อมอบอุปกรณ์การแพทย์

17 พฤศจิกายน 2020

สมเด็จพิชัยเสนาเตีย บันห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะผู้แทนกัมพูชาเดินทางไปมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ สปป.ลาว โดยออกเดินทางเมื่อวันที่ 16 พ.ย. จากท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญด้วยเที่ยวบินพิเศษ และจะเดินทางกลับในวันเดียวกัน

 

นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะเดินทางไปต้อนรับคณะผู้แทนกัมพูชาด้วยตนเอง

 

การมอบอุปกรณ์ทางการแพทบ์ให้แก่ สปป.ลาว ครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ต้องการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ สปป.ลาว ในการต่อสู้กับโควิด-19

 

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่กัมพูชาจัดเตรียมเพื่อมอบให้แก่ สปป.ลาว ในครั้งนี้ อาทิ หน้ากาก จำนวน  2,000,000 ชิ้น หน้ากากผ้า จำนวน 100,000 ชิ้น เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 500 เครื่อง เฟสชิลด์ จำนวน 20,000 ชิ้น เครื่องช่วยหายใจสำหรับห้อง ICU จำนวน 20 เครื่อง เป็นต้น

 

ที่มา Agence Kampuchea Presse (AKP)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์