หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทย-กัมพูชา ต่ออายุแรงงาน ต่อสัญญาจ้างอีก 2 ปี

6 พฤศจิกายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 253)

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นประธานฝ่ายไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรีไทย - กัมพูชา ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( VDO Conference ) ร่วมกับ H.E. Mr. ITH SAMHENG (นายอิธ สัมเฮง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพ กัมพูชา

 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้แรงงานกัมพูชาภายใต้ MOU ที่วาระการจ้างงานกำลังจะครบ 4 ปี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564 สามารถพำนักและทำงานในประเทศไทยต่อได้ โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ภายในประเทศไทย 

 

ช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงานของนายจ้างสถานประกอบการและช่วยให้ระบบเศรษฐกิจไม่หยุดชะงัก เนื่องจากนายจ้างยังคงต้องการจ้างแรงงานกลุ่มนี้ต่อ ซึ่งแรงงานดังกล่าวจะต่อสัญญาอีก 2 ปี หลังจากสัญญาจ้างที่ต่อครบ 2 ปีต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง 

 

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังตกลง ตามที่ฝ่ายไทยเสนอเพื่อร่วมมือในการจัดส่งแรงงานกัมพูชาตามฤดูกาล โดยนายจ้างไทยต้องการแรงงานตามฤดูกาล ชาวกัมพูชาประมาณ 34,000 คน ที่ทำงานในสวนลำไยตามจังหวัดชายแดนกัมพูชา- ไทย ในจำนวนนี้เป็นแรงงานในล้งจังหวัดจันทบุรี 1,000 คน ซึ่งนายจ้างจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนำเข้าแรงงาน โดยต้องการนำเข้าแรงงานชุดแรก 500 คนก่อนโดยเร็วที่สุด พร้อมขอให้กัมพูชาเร่งอนุญาตและอำนวยความสะดวกในการจัดส่งบัญชีรายชื่อที่มีเลขบัตรผ่านแดนและบัตรประจำตัว เพื่อให้ฝ่ายไทยออกใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาตพำนัก

 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า การต่ออายุหนังสือเดินทางสำหรับแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยที่วาระการจ้างงานกำลังจะครบ 4 ปีและใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ขอให้กัมพูชาดำเนินการขยายอายุหนังสือเดินทาง/เอกสารเดินทางสำหรับแรงงานกัมพูชาในต่างประเทศ ซึ่งทางกัมพูชาอยู่ระหว่างการประชุมกำหนดขั้นตอนและวันที่ในการขยายอายุเอกสารเดินทาง ซึ่งจะแจ้งให้ไทยทราบต่อไป

 

ด้าน H.E. Mr. ITH SAMHENG (นายอิธ สัมเฮง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพ กัมพูชา กล่าวว่า ช่วงโควิด-19 แรงงานกัมพูชากลับประเทศประมาณ 100,000 คน และมีความต้องการอยากกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทย เมื่อชายแดนเปิดให้แรงงานตามฤดูกาลเข้ามาทำงาน กัมพูชาขอให้ฝ่ายไทยอนุญาตให้ส่งแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานภายใต้ระบบ MOU ตามมาตรการสุขภาพของประเทศไทย ขณะที่ ประเทศไทยรับทราบข้อเสนอและจะเสนอหารือในระดับวิชาการตามเวลาที่เหมาะสมต่อไป

 

 

 

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์