หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมสุขภาพจิตลงนาม MoU กับแอพฯ TikTok ยกระดับสุขภาพใจ

3 พฤศจิกายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 197)

กรมสุขภาพจิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม TikTok เพิ่มขีดจำกัดของการสร้างสรรค์การสื่อสารสุขภาพจิต มุ่งเป้าให้คนไทยมีสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้น

กรมสุขภาพจิต และ TikTok  จัดกิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม TikTok แพลตฟอร์มสร้างสรรค์วิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลก ภายใน "งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563: Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน” ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ลิโด้ คอนเน็คท์ สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในด้านการประชาสัมพันธ์การสร้างสรรค์เนื้อหาที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตบนแพลตฟอร์ม TikTok และการส่งเสริมบุคลากรเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตสู่การเป็นนักสื่อสารสุขภาพจิตบนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากนั้นใน "งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563: Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน” ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ "โซเชียลมีเดีย: อนาคตของการสร้างสุขภาพจิตที่ดีในเยาวชน” ซึ่งมีตัวแทนจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์, TikTok, มูลนิธิแพธทูเฮลท์, และตัวแทนเยาวชน เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้อีกด้วย

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า กรมสุขภาพจิตมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการบูรณาการความร่วมมือในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตผ่านแพลตฟอร์ม TikTok โดยกรมสุขภาพจิตมีเป้าหมายไม่เพียงแต่การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตให้เกิดขึ้นในประชาชนไทยเท่านั้น เรายังคาดหวังอยากเห็นภาพการช่วยเหลือกันด้านสุขภาพจิตให้ทุกคนและคนรอบข้างมีสุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลจากปัญหาและความสูญเสียด้านสุขภาพจิต ประคับประคองซึ่งกันและกันเมื่อต้องฝ่าฟันกับวิกฤติต่างๆ ซึ่งจะนับเป็นประชาชนด้านสุขภาพจิต หรือ Mental Health Citizen อย่างแท้จริง

"การที่แพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ เช่น TikTok เข้ามาร่วมในการทำงานด้านสุขภาพจิตของประเทศ จะก่อให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ อีกมากมายมหาศาล กรมสุขภาพจิตจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงและนำเสนอเนื้อหาที่เข้ากับคนยุคปัจจุบันได้มากขึ้น และยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนช่วยกันสร้างเนื้อหาด้านสุขภาพจิตดีดีและส่งต่อถึงกันและกัน และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างความสุขให้กับประชาชนอีกด้วย รวมถึงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ TikTok เพื่อสร้างวิดีโอเพื่อการเรียนรู้สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพจิตอีกด้วย ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนานักสื่อสารสุขภาพจิตเพื่อค้นหาช่องทางและเนื้อหาที่จะสามารถเข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมต่อไปในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างประชาชนด้านสุขภาพจิตของประเทศไทยต่อไป”

นายสุรยศ เอี่ยมละออ Head of Marketing - Brand Marketing แห่ง TikTok ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า TikTok เป็นแพลตฟอร์มสร้างสรรค์วิดีโอสั้นที่กำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก จากจำนวนยอดดาวน์โหลดทั่วโลกที่สูงกว่า 2 พันล้านดาวน์โหลด ที่นอกจากจะให้ความสำคัญในการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ทุกเพศทุกวัยแล้ว TikTok ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสูงสุดบนแพลตฟอร์มและการสนับสนุนการสร้าง "Digital Wellbeing หรือ สุขภาวะดิจิทัล” ให้กับผู้ใช้ ผ่านความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในระดับโลก อาทิ องค์กรอนามัยโลก (WHO) สหพันธ์สุขภาพจิตโลก (WFMH) และ United for Global Mental Health (UnitedGMH) ในการสร้างสรรค์แคมเปญ #MoveforMentalHealth  ในการจุดประกายให้ผู้คนได้มาพูดคุยกันถึงแนวทางการรับมือกับปัญหาสุขภาพจิต

"ความร่วมมือระหว่าง TikTok กับ กรมสุขภาพจิตในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อนำไปสู่การสร้างการรับรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับคนไทย ด้วยความร่วมมือในการการพัฒนาคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตในเชิงสร้างสรรค์บนแพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งด้วยจุดเด่นของ TikTok ที่เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นจะส่งเสริมให้คอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพจิตได้รับความสนใจ เกิดการรับรู้ จดจำ และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้คนได้ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญคือจุดประกายและปลุกกระแสเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพจิตและทำให้ประเด็นเรื่องสุขภาพจิตที่เป็นเรื่องที่สามารถพูดคุยได้ในสังคม นอกจากนี้ด้วยความเชื่อว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเผยแพร่คอนเทนต์หรือเป็นครีเอเตอร์ที่สร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ได้ ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ยังรวมไปถึงการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างสรรค์คอนเทนต์วิดีโอสั้นบน TikTok สำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมสุขภาพจิต และที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นโอกาสในการพัฒนานักสื่อสารสุขภาพจิตที่จะสามารถสร้างมิติใหม่ในการเผยแพร่คอนเทนต์สุขภาพจิตที่เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างน่าสนใจ”

โดยล่าสุด กรมสุขภาพจิต ยังได้เปิดบัญชีทางการบนแพลตฟอร์ม TikTok ในชื่อ @thaidmh เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านการใช้คอนเทนต์วิดีโอสั้นที่กำลังเป็นที่นิยม ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถกดติดตามและเข้าชมคอนเทนต์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทาง @thaidmh

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์