หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สภาผู้แทนราษฏรของอินโดนีเซียได้ผ่านร่างกฎหมายการสร้างงาน (Job Creation Bill)

26 ตุลาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 423)

ภาพ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สภาผู้แทนราษฏรของอินโดนีเซียได้ผ่านร่างกฎหมายการสร้างงาน (Job Creation Bill) เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 สร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มนักธุรกิจที่ได้ตั้งความหวังไว้กับกฎหมายดังกล่าว ที่จะกำจัดปัญหาคอขวดที่เป็นอุปสรรคด้านการลงทุนในอินโดนีเซีย

Rosan P. Roeslani ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซียกล่าวว่า กฎหมายดังกล่าวสามารถตอบ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน ด้วยการเพิ่มและสร้างงานโดยการจัดระบบราชการและระบบการออกใบอนุญาตให้ง่ายขึ้น ที่สำคัญคือกฎหมายดังกล่าวจะช่วยให้มีการจ้างงานในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นปีละ 1 ล้านตำแหน่ง รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจโดยเฉพาะ MSMEs และสร้างระบบนิเวศการลงทุนที่เอื้อต่อการจ้างงานที่มากขึ้น ซึ่งจะตอบสนองความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กฎหมายว่าด้วยการสร้างงานปี 2563 จะเป็นกุญแจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและการฟื้นฟูเศรษฐกิจของอินโดนีเซียหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19โดยจะช่วยกระตุ้นการเติบโตด้านการลงทุนร้อยละ 6.6–7 ต่อปี ช่วยกระตุ้นการเติบโตของการบริโภคในครัวเรือนที่ร้อยละ 5.4 –5.6 อย่างไรก็ตาม สหภาพแรงงานของอินโดนีเซียได้ประท้วงนัดหยุดงานตั้งแต่วันที่ 6-8 ตุลาคม 2563 โดยอ้างว่า กฎหมายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของแรงงานและการคุ้มครองแรงงานที่เคยได้รับอย่างมาก

Ida Fauziyah รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอร้องให้แรงงานยกเลิกแผนการโดยกล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวได้คำนึงถึงข้อเรียกร้องของแรงงานหลายประการ โดยยังคงอ้างอิงกฎหมายเดิม ในประเด็นการจัดการปัญหาด้านแรงงานชั่วคราว การจัดจ้างคนภายนอก การเลิกจ้างงาน ค่าแรงงานต่ า แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามความต้องการของแรงงาน 100% ขอให้พิจารณาที่ผลลัพธ์ของกฎหมายซึ่งกำหนดแนวทางไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม แรงงานหลายพันคนจากเมืองต่าง ๆ เข้าร่วมการหยุดงานประท้วง รวมทั้งก่อจลาจลต่อต้านในกรุงจาการ์ตาและเมืองต่าง ๆ

ที่มา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์