หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
‘จุรินทร์’ คุยรัสเซียกระตุ้นความร่วมมือ ดันการค้ามูลค่าหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

23 ตุลาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 246)

‘จุรินทร์’ หารือรัสเซียผ่านการประชุมระบบทางไกล เร่งสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเพื่อฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ดันเพิ่มมูลค่าการค้าสองฝ่ายให้เป็น 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2566 พร้อมขอให้นำเข้าสินค้าเกษตรไทยเพิ่ม เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง สินค้าประมง อาหาร เป็นต้น หนุนเพิ่มความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนใน EEC และเตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ฉบับใหม่  

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้เป็นประธานร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย-สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ 4 ผ่านการประชุมระบบทางไกล กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย (นายวลาดิมีร์ อิลลิโชฟ) โดยการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องจะกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า เพื่อผลักดันเพิ่มมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2566 เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังโควิด-19

นายจุรินทร์ เสริมว่า การประชุมครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญที่มีความเห็นร่วมกัน รวมทั้งที่ประเทศไทยขอเสนอให้รัสเซียช่วย ประกอบด้วย 8 ประเด็น ดังนี้ 1. กระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าเพื่อผลักดันการเพิ่มมูลค่าการค้าสองฝ่ายให้บรรลุเป้าหมาย 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2566 2. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่น การผลิตและจัดจำหน่ายวัคซีน 3. ขอให้รัสเซียเพิ่มการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย ได้แก่ ข้าว เนื้อสัตว์ และสินค้าประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่ และกุ้ง 4. ขอให้รัสเซียเพิ่มการนำเข้ายางพารา (ยางแท่ง ยางแผ่น น้ำยางข้น) จากประเทศไทยซึ่งมีคุณภาพสูงเหมาะสมสำหรับการนำไปผลิตอุปกรณ์การแพทย์ และยุทโธปกรณ์ และให้รัฐวิสาหกิจ Rostec ของรัสเซียเร่งการจัดทำ MOU ในเรื่องนี้กับการยางแห่งประเทศไทยโดยเร็ว 5. ฟื้นฟูการท่องเที่ยวระหว่างไทยและรัสเซียภายหลัง COVID-19 และผ่อนปรนมาตรการการเดินทาง ซึ่งนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางมาไทยประมาณ 1.5 ล้านคนต่อปี 6. ส่งเสริมกิจกรรมภาคธุรกิจโดยใช้แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น การจับคู่ธุรกิจออนไลน์ และ virtual trade fair 7. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับพหุภาคีและภูมิภาคระหว่างอาเซียน-รัสเซีย โดยเฉพาะการผลักดันให้มีการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union : EAEU) ประกอบด้วย 5 ประเทศ คือ รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส อาร์เมเนีย และคีร์กิซสถาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและอาเซียน 8. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยและกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซียฉบับใหม่ เพื่อยกระดับความร่วมมือของสองฝ่ายให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
 
ทั้งนี้ ในปี 2562 รัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 30 ของไทย การค้าระหว่างไทยและรัสเซีย มีมูลค่า 3,130.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยส่งออกไปรัสเซียมูลค่า 958.1 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ยางพารา และไทยนำเข้าจากรัสเซียมูลค่า 2,172.1 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ น้ำมันดิบ เหล็ก ยุทโธปกรณ์ และปุ๋ย สำหรับในช่วง 8 เดือนแรก ของปี 2563 (ม.ค. – ส.ค.) รัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 28 ของไทย การค้าระหว่างไทยและรัสเซีย มีมูลค่า 1,592.2 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปรัสเซียมูลค่า 472.54 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง และไทยนำเข้าจากรัสเซียมูลค่า 1,119.7 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ น้ำมันดิบ ปุ๋ย และเหล็ก

ที่มา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์