หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
คุมเข้มช่องทางธรรมชาติ ชายแดนไทย-เมียนมา สกัดแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ป้องกันโควิด

19 ตุลาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 247)

พันเอก สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 สั่งการให้ กองร้อยทหารพรานที่ 3604 จัดกำลัง 2 ชุดปฏิบัติการ ทำการลาดตระเวนด้วยการเดินเท้า ตามช่องทางธรรมชาติ ท่าข้าม ในภูมิประเทศและตามริมน้ำสาละวิน ตลอดจนจุดเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ถือเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-
19 รวมทั้งป้องปรามการลักลอบค้าอาวุธสงคราม ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ใน 2 พื้นที่ คือ ฐานปฏิบัติการท่าตาฝั่ง ทำการลาดตระเวนพื้นที่บ้านท่าตาฝั่ง ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง และฐานปฏิบัติการออเลาะ ทำการลาดตระเวนพื้นที่บ้านออเลาะ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการปฏิบัติไม่พบผู้กระทำผิดหรือสิ่งผิดกฎหมาย

        

ในห้วงที่ผ่านมาปรากฏข่าวสารการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน และบางส่วนได้หลบหนีออกมาจากศูนย์พักพิงผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ ซึ่งเป็นที่น่ากังวลว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าว ไม่ได้ผ่านการคัดกรอง ซึ่งจะเสี่ยงต่อการเป็นพาหะของการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับทางด้านกระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการให้เพิ่มความเข้มงวดในพื้นที่ชายแดนและกำชับ ขอให้งดรับแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย 

 

โดยผู้ที่นำแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท ให้ที่พักอาศัยคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หากพบผู้ต้องสงสัยแปลกหน้า ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

#ช่องทางธรรมชาติ #แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง #ชายแดนไทยเมียนมา #ข่าวอาเซียน

 

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์