หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ตรวจเข้ม ห้ามเข้าเมืองผิดกฎหมาย เมียนมาโควิดระบาดต่อเนื่อง

19 ตุลาคม 2020

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดได้รับหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้จังหวัดตามแนวชายแดนเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังมิให้มีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมายและไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดต่อ 

 

ทั้งนี้ ให้มีการบูรณาการกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ในการติดตามค้นหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย ในสถานประกอบการและสถานที่ทำงานที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ หากพบให้ดำเนินการตามระเบียบ/กฎหมายและมาตรการทางด้านสาธารณสุขต่อไป พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เตือนให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่อง 

    

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ขณะนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) ในสาธารณะรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นไปในวงกว้างและต่อเนื่อง 

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในประเทศไทยจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ชายแดน ดำเนินการตรวจสถานประกอบการทุกแห่งในพื้นที่ที่มีการจ้างแรงงานเมียนมาดำเนินการคัดกรองโรคกับแรงงานทุกคนและตรวจหาเชื้อโดยการสุ่มตรวจ พร้อมกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรณีพบผู้ติดเชื้อให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดและหากมีการแจ้งแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 

#aseanthai #เมียนมาโควิด19ระบาดต่อเนื่อง #เฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย #คัดกรองโควิด19ชายแดนไทยเมียนมา

 

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์