หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผู้สมัครเลขาฯ AALCO ของไทย ให้คำมั่นผลักดัน AALCO เป็นองค์การที่แข็งขันและมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ

8 ตุลาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 101)

กระทรวงการต่างประเทศจัดงานรณรงค์หาเสียงขอรับการสนับสนุนสำหรับ ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้สมัครของไทยในการเลือกตั้งเลขาธิการองค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชียและแอฟริกา (Asian-African Legal Consultative Organization – AALCO) โดยมีนายธนา เวสโกสิทธิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ และมีคณะทูตและผู้แทนรัฐสมาชิก AALCO ประจำ ปทท. เข้าร่วม

ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้สมัครของไทยในตำแหน่งเลขาธิการ AALCO แสดงวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการผลักดันให้ AALCO เป็นองค์การระหว่างประเทศที่เข้มแข็งและมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ ในงานรณรงค์หาเสียงขอรับการสนับสนุนจากรัฐสมาชิก AALCO ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายธนา เวสโกสิทธิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพ และมีเอกอัครราชทูต อุปทูต และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตในกรุงเทพฯ รวมถึงกงสุลกิตติมศักดิ์จากประเทศสมาชิก AALCO เข้าร่วม

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเปิดงาน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในช่วงวิกฤติโควิด-19 และการใช้กฎหมายระหว่างประเทศเป็นกรอบในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมสันติสุขและระเบียบโลกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย โดยเห็นว่า AALCO ในฐานะที่เป็นองค์การระหว่างประเทศสำหรับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายในเอเชียและแอฟริกาสามารถมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากฎหมายและปกป้องระบบพหุภาคีนิยม (multilateralism) ที่กำลังถูกคุกคาม

นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เล่าถึงประสบการณ์ในการเป็นรองประธานการประชุมประจำปีของ AALCO สมัยที่ 56 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และบทบาทอย่างแข็งขันของไทยใน AALCO ตั้งแต่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อปี พ.ศ. 2504 รวมถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของ AALCO สมัยที่ 8 และสมัยที่ 26 ในปี พ.ศ. 2509 และ 2530 ณ กรุงเทพฯ รวมถึงเน้นย้ำว่า AALCO เป็นเวทีเดียวที่นักกฎหมายจากเอเชียและแอฟริกาจะได้พบปะหารือกันทุกปี ซึ่งทำให้ AALCO สามารถเป็นผู้นำในการหารือประเด็นกฎหมายระหว่างประเทศที่ทันสมัยและตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ เช่น โควิด-19 และความมั่นคงทางไซเบอร์ เป็นต้น

ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ในฐานะผู้สมัครของไทยฯ ได้เน้นย้ำ 5 ประเด็นสำคัญในวิสัยทัศน์ ได้แก่ (1) การทำให้ AALCO เป็นองค์การที่แข็งขันและมีบทบาท (2) การปฏิรูปการทำงานใน AALCO ให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานมากขึ้น (3) การสนับสนุนการให้โอกาสแก่นักกฎหมายระหว่างประเทศรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดแนวปฏิบัติระหว่างประเทศในอนาคต และส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ (4) การเพิ่มการมีส่วนร่วมของรัฐสมาชิกในกิจกรรมของ AALCO และ (5) การสร้างความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและระบบกฎหมายของรัฐสมาชิกด้วยการส่งเสริมความร่วมมือและการปรับประสานความสอดคล้องของกฎหมายของรัฐสมาชิก

AALCO เป็นองค์การระหว่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 ปัจจุบันมีรัฐสมาชิก 48 ประเทศจากทวีปเอเชียและแอฟริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นกฎหมายที่รัฐสมาชิกมีความสนใจร่วมกัน คาดว่าการเลือกตั้งเลขาธิการ AALCO คนใหม่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2563 และหาก ดร. กมลินทร์ฯ ได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ก็จะเป็นนักกฎหมายไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งดังกล่าว

ที่มา www.mfa.go.th 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์