หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รอง นรม. และ รมว.กต. หารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับ รอง นรม. และ รมว.กต. กัมพูชา

6 ตุลาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 93)

รอง นรม. และ รมว.กต. หารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือไทย - กัมพูชา ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการบริหารจัดการในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ความเชื่อมโยงบริเวณพื้นที่ชายแดน และวาระครบรอบ 70 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศ ในเดือนธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือกับนายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างกันท่ามกลางปัญหาท้าทายจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลง

ทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านความร่วมมือในระดับทวิภาคีในด้านต่าง ๆ อาทิ ความร่วมมือในด้านระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ชายแดน

ทั้งสองฝ่ายยังได้ตกลงกันที่จะกระชับความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมาไทยและกัมพูชาได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดน โดยการขนส่งสินค้าข้ามแดนสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น ขณะเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือกันบริหารจัดการการเดินทางข้ามแดนของประชาชนภายใต้มาตรการการควบคุมและป้องกันโรคในปัจจุบัน

ทั้งสองฝ่ายได้หารือความเป็นไปได้ในการเร่งรัดโครงการเชื่อมโยงทางถนนและทางรางระหว่างจังหวัดสระแก้วกับจังหวัดบันเตียเมียนเจยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชายแดน และสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

นอกจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงการสนับสนุนกัมพูชาในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเอเชีย – ยุโรป (ASEM) ครั้งที่ 13 ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในปี 2564 ด้วย

ไทยกับกัมพูชาจะมีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 70 ปีในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 และจะจัดกิจกรรมฉลองการครบรอบดังกล่าวตลอดช่วงระยะเวลา 1 ปีต่อจากนั้น

ที่มา www.mfa.go.th 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์