หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เร่งรัดการพัฒนาเชื่อมโยงระบบขนส่งคมนาคมในประเทศและเชื่อมต่างประเทศ

2 ตุลาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 203)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึงผลการประชุมแนวทางการเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ ว่า ได้มีการประชุมขับเคลื่อนเร่งรัดการพัฒนาเชื่อมต่อระบบการขนส่งคมนาคมทั้งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หรือ SEC (Southern Economic Corridor)

ฝั่งทะเลอ่าวไทยกับอันดามัน หรือ Land Bridge ซึ่งมีหลายเรื่องที่ประเทศไทย จำเป็นเร่งรัดพัฒนาให้พร้อมสำหรับการเดินทางในอนาคต ทั้งนี้ที่ประชุมได้รายงานแผนงานเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ ประกอบด้วย โครงการท่าเรือบก หรือ Dry Port ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรทางถนน ลดความคับคั่งของท่าเรือด้วยการขนส่งทางรางและโครงการเชื่อมโยงอ่าวไทย-อันดามัน ด้วยท่าเรือน้ำลึก 2 ฝั่งไทยเชื่อมด้วยถนน มอเตอร์เวย์ รางและรถไฟ ลดต้นทุนโลจิสติกส์และขยายสักยภาพเชื่อมมหาสมุทรอินเดียและเอเชียใต้ และโครงการสะพานไทย

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวถึงการหารือกับนักลงทุนต่างชาติ โดยยืนยันว่ารัฐบาลไทยเร่งจะคลี่คลายปัญหาอุปสรรคที่นักลงทุนต่างชาติ ต้องการให้ไทยพิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งมองว่าปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลง เราจึงต้องปรับตัวทั้งการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการดำเนินชีวิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สงครามการค้า สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ทุกประเทศทั่วโลกจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง รับมือประเทศไทยจึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยนอกเหนือจากภาคการส่งออกและท่องเที่ยว จึงเน้นภาคการผลิตใน 12 อุตสาหกรรมใหม่ 

โดยในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน 277 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนกว่า 85,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54 ของคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งประเทศ ล่าสุดโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ต่างๆ ใน EEC ทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการเมืองการบินอู่ตะเภา โครงการขยายท่าเรือแหลมฉบังและมาบตาพุด รวมทั้งโครงการพัฒนาเขตนวัตกรรม EECi ที่จังหวัดระยอง ได้ผู้ชนะการประมูลครบถ้วนแล้ว

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์