หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.แรงงาน ประชุมหารือ ‘ประเด็นการนำเข้าแรงงานกัมพูชาในจังหวัดจันทบุรี’

2 ตุลาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 155)

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงาน เป็นประธานการประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกับ นายอูก ซอร์พวน (H.E. Mr.Ouk Sorphorn) เอกอัครราชทูตอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน โดยได้หารือในประเด็นการนำเข้าแรงงานกัมพูชาในจังหวัดจันทบุรี ขอให้ฝ่ายกัมพูชาดำเนินการเร่งรัดให้แรงงานที่ใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) จำนวน 500 คน เดินทางเข้ามาทำงานโดยเร็ว และดำเนินการแก้ไขร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อกำหนดให้มีการจ้างงานระยะสั้นได้ ณ ห้องประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

รัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงานได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนจากสถานการณ์อันไม่คาดคิดที่เกิดขึ้น โดยมีมาตรการช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจ นายจ้าง สถานประกอบการ สามารถฝ่าฟันสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ พร้อม ๆ กับการดูแลคุ้มครองของแรงงานทุกภาคส่วน ให้ยังคงสิทธิ์ที่พึงได้รับอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรกรรม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากรัฐบาลกัมพูชาในการให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และให้ความช่วยเหลือด้านกำลังแรงงาน โดยในปัจจุบันพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งกำลังแรงงานจากประเทศของท่านถือเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการดำเนินการที่จะชี้นำถึงความสำเร็จของความร่วมมือและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศ นายสุชาติฯ กล่าวตอนท้าย

ที่มา กระทรวงแรงงาน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์