หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จีนและกัมพูชาเตรียมลงนามข้อตกลงเขตการค้าเสรีกัมพูชา - จีน โอกาสทางธุรกิจผู้ประกอบการไทย

1 ตุลาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 1030)

จีนและกัมพูชาเตรียมลงนามข้อตกลงเขตการค้าเสรีกัมพูชา – จีน (Cambodia – China FTA) หลังการเจรจาเป็นไปด้วยดี โดยข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นกลไกสร้างความร่วมมือเพื่อขยายการค้า การลงทุน และธุรกิจบริการตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ของทั้งประเทศให้ดียิ่งขึ้น

นาย Sok Sopheak รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าคณะในการเจรจา กล่าวว่า ทั้งสองเห็นพ้องต้องกันในรายละเอียดทั้งในด้านทางเทคนิคและทางกฎหมายภายใต้กรอบการเจรจาดังกล่าว โดยครอบคลุมรายการสินค้าจากประเทศจีนส่งออกมายังกัมพูชา จำนวนกว่า 9,500 รายการ และสินค้าจากกัมพูชาที่จะส่งไปจีนกว่า 10,000 รายการ ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามเร็วๆ นี้ โดยสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกัมพูชากว่า 340 รายการ ร้อยละ 95 ขอสินค้ากลุ่มนี้ จะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรเมื่อข้อตกลงฯ มีผลบังคับใช้ และที่เหลืออีกร้อยละ 5 จะตามมาภายในระยะเวลา 10 ปี กัมพูชาพยายามผลักดันให้เพิ่มเติมสินค้าข้าวสาร ยางธรรมชาติ ยาสูบ แป้ง และน้ าตาล ให้รวมอยู่ในสินค้ายกเว้นภาษีด้วย ถึงแม้ว่าสินค้าเหล่านี้จะอยู่ในโควต้าสินค้านำเข้าแล้ว แต่ปริมาณที่เกินกำหนดยังคงต้องเสียภาษี

สำหรับกัมพูชาซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุด สามารถค่อยๆ ลดอัตราภาษีศุลกากรทีละขั้นตอน สำหรับสินค้าที่นำเข้าจากจีนได้ โดยใช้เวลาอย่างน้อย 5 ปี ไปจนถึง 20 ปี ในการปรับอัตราภาษีให้เป็นศูนย์ต่อไป

โอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทย
1. นักลงทุนไทยที่ต้องการผลิตสินค้าส่งออกไปยังจีน การเข้ามาตั้งฐานผลิตในกัมพูชาเป็นทางเลือกที่ดี เพราะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้กรอบ Cambodia – China FTA ได้
2. ในอนาคตกัมพูชาจะเน้นการผลิตสินค้าในกลุ่มเกษตรและเกษตรแปรรูปเพื่อส่งออกให้ได้ปริมาณมากขึ้น เนื่องจากได้รับการยกเว้นภาษี แต่การลงทุนในด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในประเทศยังมีไม่มากพอ จึงถือเป็นโอกาสของไทยในการขยายธุรกิจ และนำKnow how เข้าไปในกัมพูชา

ที่มา    สคต.กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 
         กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์