หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พิธีส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) แก่รัฐบาล สปป. ลาว

30 กันยายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 168)

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และสมาคมไทย - ลาว เพื่อมิตรภาพ ทำพิธีส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ซึ่งผลิตโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แก่รัฐบาล สปป.ลาว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อันเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 70 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย -  สปป.ลาว ในปี 2563

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ นายกสมาคมไทย - ลาว เพื่อมิตรภาพ เป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้แก่รัฐบาล สปป. ลาว โดยมีนายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูต สปป. ลาวประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ

อุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยเครื่องตรวจเชื้อโควิด-19 แบบความดันบวก จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งผลิตโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การมอบอุปกรณ์การแพทย์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพระบบสาธารณสุขของ สปป. ลาว และเป็นความร่วมมือไทย - ลาวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ใน สปป. ลาว อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 70 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สปป. ลาว ที่จะครบรอบในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองร่วมกันตลอดปี 2563 - 2564 ด้วย

ที่ผ่านมา หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทยได้ให้ความช่วยเหลือ สปป. ลาว ในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบอุปกรณ์การแพทย์และเงินช่วยเหลือ เป็นมูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท

ที่มา www.mfa.go.th 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์