หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
เวียดนาม เสนอตั้งเครือข่ายข่าวกรองทางทหารอาเซียน

25 กันยายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 853)

เวียดนามเสนอตั้งเครือข่ายข่าวกรองทางทหารอาเซียน (ASEAN Military Intelligence Community: AMIC) ในการประชุมหน่วยข่าวกรองทางทหารอาเซียน ครั้งที่ 17 (ASEAN Military Intelligence Meeting: AMIM) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 63

 

Lt.Gen. Pham Ngoc Hung ผู้อำนวยการกรมข่าวกรองทางทหาร กระทรวงกลาโหมเวียดนาม (Director of the Ministry of Defence’s General Department of Military Intelligence) ประธานในการประชุม AMIM กล่าวว่า เครือข่ายข่าวกรองทางทหารอาเซียน หรือ AMIC จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานระหว่างหน่วยข่าวกรองทางทหารของประเทศสมาชิกอาเซียน

 

Lt.Gen. Pham Ngoc Hung กล่าวเพิ่มเติมว่า AMIC มีบทบาทเสมือนที่ปรึกษาของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมในการรับมือกับความท้าทายทางด้านความมั่นคง ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างกันเพื่อช่วยกันรับมือกับความท้าทายในอนาคต และเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของภูมิภาค

 

ในช่วงท้ายของการประชุม Lt.Gen. Pham Ngoc Hung ได้ส่งมอบตำแหน่งประธาน AMIM ให้กับผู้แทนจากกองทัพบรูไนดารุสซาลาม

 

ที่มา Vietnam Net Global


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์