หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ตัวเลขอาชญากรรมฟิลิปปินส์ลดลงเกือบครึ่งในช่วงมาตรการกักกันชุมชน

18 กันยายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 1111)

ตัวเลขคดีอาชญากรรมในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ลดลง ร้อยละ 47 ในช่วง 6 เดือน ที่รัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการกักกันชุมชน (community quarantine measures) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Lt. Gen. Guillermo Eleazar ผู้บัญชาการหน่วย Joint Task Force Covid Shield กล่าวว่า จากสถิติคดีอาชญากรรม โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2562 – 16 มีนาคม 2563 มีทั้งหมดจำนวน 31,661 คดี หรือประมาณวันละ 172 คดี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 16 กันยายน 2563 จำนวนคดีอาชญากรรมลดลง เหลือจำนวน 16,879 คดี หรือประมาณวันละ 92 คดี

ตัวเลขสถิติอาชญากรรมดังกล่าว ครอบคลุมอาชญากรรม ประเภทฆาตกรรม การทำร้ายร่างกาย ข่มขืน โจรกรรม โจรกรรมรถยนต์และมอเตอร์ไซต์

การโจรกรรมรถยนต์ จำนวนคดีลดลงมากที่สุดถึงร้อยละ 66 จากจำนวน 2,013คดี ลดเหลือ 693 คดี รองลงมาคือ การปล้นและโจรกรรมมอเตอร์ไซต์ ลดลงร้อยละ 61  จากจำนวน 4,807 คดี ลดเหลือ 1,867 คดี และ 218 คดี ลดเหลือ 86 คดี ตามลำดับ สำหรับคดีฆาตกรรม มีจำนวนตัวเลขลดลงน้อยที่สุด คือร้อยละ 22 จากจำนวน 3,197 คดี ลดเหลือ 2,509 คดี

สำหรับเมืองที่มีจำนวนคดีอาชญากรรมลดลงมากที่สุดคือ หมู่เกาะวิสายาส์ (Visayas) ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 50 จากจำนวน 8,116 คดี ลดเหลือ 4,081 คดี ตามมาด้วยเกาะลูซอน (Luzon) ลดลงร้อยละ 46 จาก 16,781 คดี ลดเหลือ 9,046 คดี และเกาะมินดาเนา ลดลงร้อยละ 44 จากจำนวน 6,764 คดี ลดเหลือ 3,798 คดี

 

ที่มา Philippine News Agency

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์