หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย เป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องจักรกลในอาเซียน

18 กันยายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 146)

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำร่างมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยขึ้น โดยมีเป้าหมายยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 และมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องจักรกลในภูมิภาคอาเซียน สำหรับในระยะแรกได้จัดทำเป็นมาตรการระยะ 5 ปี

โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร และเกษตรแปรรูป ซึ่งจะมีตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ มีมูลค่าการส่งออกเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น และมีการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นในร่างมาตรการพัฒนาอุสาหกรรมเครื่องจักรกลยังประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

1.การกระตุ้นอุปสงค์ ยกระดับผู้ประกอบการ ในการใช้เครื่องจักรกลและบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สนับสนุนเกษตรกรและผู้ใช้เครื่องจักรกลให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับซื้อเครื่องจักรมาใช้ในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสนับสนุนธุรกิจให้บริการเครื่องจักรกล

2.สนับสนุนอุปทานยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการให้เข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล ผลักดันให้เกิดการลงทุน ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องจักรกล

3.การเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมในการผลิต โดยจะจัดทำหรือเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.) ในกลุ่มเครื่องจักรกล และชิ้นส่วนที่เป็นเป้าหมายตามมาตรฐานสากล และจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

นอกจากนี้ จะต้องปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น การจดทะเบียนเครื่องจักรกล การจดสิทธิบัตรเครื่องจักรกล การให้ สิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่ครอบคลุมถึง ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและ เกษตรแปรรูป รวมทั้งการสนับสนุนระบบ โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และผลผลิตทางการเกษตร (กรุงเทพธุรกิจ)

 

ที่มา เพจ BOI News


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์