หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
กัมพูชาประกาศอัตราค่าตรวจโควิด-19 สำหรับชาวต่างชาติประมาณ 3,000 กว่าบาท

2 กันยายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 1372)

กัมพูชาจะคิดค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิด-19 ของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ จำนวน 100 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3,118.95 บาท โดยวิธีการจ่ายล่วงหน้า  ซึ่งจะครอบคลุมการตรวจโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง หากมีเงินคงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะคืนเงินให้กับชาวต่างชาติ

กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา ได้ประกาศเมื่อวันที่ 1 ก.ย. เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติดังกล่าว เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใสสำหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามายังกัมพูชา

สำหรับการตรวจโควิด-19 จะแบ่งเป็น 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะตรวจเมื่อเดินทางมาถึงยังกัมพูชา และครั้งที่ 2 จะตรวจในวันที่ 13 ของการกักตัว

ชาวต่างชาติสามารถเลือกเข้ารับการตรวจโควิด-19 จากสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่สะดวก และค่าใช้จ่ายจะถูกหักจากเงินที่ได้ชำระไว้ล่วงหน้าตามอัตราข้างต้น ผ่านทางธนาคารที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด และหากมีเงินคงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว รัฐบาลจะโอนเงินคืนภายใน 3 วัน หลังจากการตรวจโควิด-19 ครั้งที่ 2 และผลแสดงออกมาว่าเป็นลบ

ทั้งนี้ หากชาวต่างชาติได้รับการตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติจำนวนดังกล่าว ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรงแรมหรือที่พัก รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ

 

ที่มา Agence Kampuchea Presse (AKP)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์