หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
นักศึกษาจีนกับหลักสูตรไทยศึกษา

5 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3767)


โดย : อดิศักดิ์ ศรีสม
จีนเป็นนับประเทศหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับอาเซียนดั่งญาติสนิท และจีนก็ได้ให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้มากขึ้นทุกขณะ โดยถือเป็นประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่สำคัญของอาเซียนตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจีนเป็นประเทศคู่เจรจาประเทศแรกที่เสนอให้มีการทำความตกลงการค้าเสรีกับอาเซียน ตามมาด้วยญี่ปุ่นและเกาหลี จนที่สุดได้กลายเป็นความร่วมมือที่เรียกว่า "อาเซียนบวกสาม” ในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในมิติต่าง ๆ ระหว่างไทยและจีนได้เกิดขึ้นมานานแล้ว โดยเฉพาะความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชนที่มีมายาวนานหลายร้อยปี

เป็นอีกครั้งที่ภาพความชัดเจนของความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนได้ปรากฏชัดเจนขึ้นอีกครั้ง เมื่อวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ หน่วยงานเทียบเท่าคณะในสังกัดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จับมือกับมหาวิทยาลัยกวางสีของจีน จัดให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเดินทางเข้าเรียนใน"หลักสูตรไทยศึกษา” เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ซึ่งนับเป็นนักศึกษารุ่นที่ 3 ของโครงการแล้ว
"หลักสูตรไทยศึกษา” เป็นหลักสูตรที่วิทยาลัยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ จัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวกับประเทศไทยในทุกมิติตั้งแต่เรื่องภาษา การเมือง สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวรรณกรรม
ในขณะที่มหาวิทยาลัยกวางสีเองก็ได้เปิดสอนหลักสูตร "วิชาภาษาไทย” มานานแล้วเช่นกัน นักศึกษาที่เดินทางมาเรียนในหลักสูตรไทยศึกษาจำนวน 22 คน ทั้งหมดล้วนเป็นนักศึกษาในสาขาภาษาไทยที่สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วน่าสนใจไม่น้อยว่าเหตุใดพวกเขาจึงรักและเลือกที่จะเรียนภาษาไทย

สำหรับ Zhang LianLianเธอรู้จักประเทศไทยจากการได้ดูละครไทยที่นำไปฉายในประทศจีน นี่ดูจะเป็นเหตุผลที่ประหลาดไม่น้อยสำหรับการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาไทยของเธอ "ตอนมัธยมหนูได้ดูละครไทยเยอะมาก แล้วก็ชอบ รู้สึกว่าวัฒนธรรมหรือภูมิศาสตร์ของไทยน่าสนใจมาก ตอนนั้นหนูใช้คอมพิวเตอร์ดูละครไทย ได้เริ่มฟังภาษาไทยแล้ว เพราะไม่มีเสียงบรรยายเป็นภาษาจีน พอได้ฟังภาษาไทยแล้วไม่รู้ว่าทำไมมันมีความผูกพัน หนูก็เลยอยากเรียนภาษาไทย” Zhang LianLian นักศึกษาสาขาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยกวางสีให้เหตุผล
หลักสูตรไทยศึกษาเป็นหลักสูตรระยะสั้น 5 เดือน มีรายวิชาที่ต้องศึกษาจำนวน 7 รายวิชา แม้ทุกคนจะเคยเรียนภาษาไทยมาก่อนแล้ว แต่การได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษาโดยตรงย่อมเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนจะได้รู้จักกับประเทศไทยอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างรายวิชาที่นักศึกษาจีนจะได้เรียนเช่นวิชาวรรณคดีไทย ทั้งนางสิบสอง ไกรทอง ขุนช้างขุนแผน วรรณคดีเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษามองเห็นถึงสิ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยได้อย่างชัดเจนมากขึ้น "วรรณกรรมขุนช้างขุนแผน มันมีไสยศาสตร์อยู่ข้างใน มันไม่ใช่เรื่องจริงทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ มันก็ได้สะท้อนสังคมไทย คนไทยเขาคิดยังไง” Zhang LianLian กล่าว

เพราะการเรียนรู้ไม่ได้จบลงเฉพาะในห้องเรียน หลักสูตรไทยศึกษาจึงจัดให้มีการทัศนศึกษาในสถานที่ต่าง ๆเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงภายนอกห้องเรียน เช่น การทัศนศึกษาที่อาคารรัฐสภา เพื่อให้เข้าใจถึงระบบการเมืองการปกครองของไทยได้ดีขึ้น หรือแม้กระทั่งเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ สถานที่จำลองสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์สำคัญ ๆ เพื่อให้พวกเขาได้รู้จักกับประเทศไทยได้โดยใช้เวลาเพียงแค่ 1 วัน

แม้จะเป็นหลักสูตรที่มีระยะสั้นเพียง 5 เดือน แต่เชื่อว่านักศึกษาทุกคนจะนำเอาประสบการณ์อันมีคุณค่าที่ได้รับเหล่านี้กลับไปใช้ประโยชน์สำหรับชีวิตตนเองในอนาคต และด้วยความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชนที่เกิดขึ้นเช่นนี้ เราหวังจะได้เห็นพวกเขาเติบโตขึ้นและกลายเป็นโซ่อีกข้อหนึ่งที่จะช่วยร้อยเชื่อมอาเซียน ไทย จีน เข้าด้วยกันให้เป็นประชาคมที่สามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน


ที่มา : ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์