หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
นายกฯ ประชุมร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน”

21 สิงหาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 1255)

การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 3 เป็นการประชุมที่พัฒนามาจากข้อริเริ่มของไทยเมื่อปี 2555  ที่ต้องการส่งเสริมความร่วมมือในอนุภูมิภาคให้เข้มแข็ง ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม นี้ นายกรัฐมนตรีจะร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 3 ร่วมกับผู้นำ  6 ประเทศสมาชิก ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน ภายใต้หัวข้อ "การยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน” โดยนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้ย้ำเจตนารมณ์ความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิกแม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน พร้อมนำเสนอ 4 ประเด็นสำคัญ  คือ การบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำโขง การยกระดับความร่วมมือด้านสาธารณสุข  ความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค รวมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 (Post Covid-19 Economic Recovery) ด้วย 

 

ที่มา www.thaigov.go.th


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์