หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ประธานาธิบดี ดูแตร์เต สนับสนุนให้แรงงานในภาคธุรกิจสำคัญ เข้ารับการตรวจโควิด-19

20 สิงหาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 458)

นายโรดรีโก โรอา ดูแตร์เต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กล่าวเมื่อวันที่ 17 ส.ค. ขอให้นายจ้างดำเนินการดูแลค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิด-19 ให้กับลูกจ้าง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง

ประธานาธิบดี ดูแตร์เต กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับลูกจ้างที่จะกลับไปทำงาน แต่ไม่มีอาการผิดปกติ ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี real-time reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) ทั้งนี้ ในช่วงการระบาดของโควิด-19 รัฐบาลฟิลิปินส์ได้ให้ความสำคัญทางด้านสาธารณสุขกับแรงงาน โดยจัดให้มีการตรวจโควิด-19 เป็นระยะ

สิบเนื่องจากข้อตกลงระหว่าง กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์ (Department of Trade & Industry: DTI) กับกระทรวงแรงงานและการจัดหางาน (Department of Labor and Employment: DOLE) ที่จะจัดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี real-time reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) สำหรับผู้ที่ถูกระบุว่ามีความจำเป็น

ข้อตกลงดังกล่าวระบุว่า ลูกจ้างหรือแรงงานที่อยู่ในภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว และอยู่ในพื้นที่ที่กระทรวงการท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์ (Department of Tourism: DOT) ระบุว่าเขตส่งเสริมการท่องเที่ยว ลูกจ้างหรือแรงงานควรเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุก 4 สัปดาห์

แรงงานและลูกจ้างในบริษัทการผลิตต่าง ๆ และผู้ให้บริการอื่น ๆ ในเขตเศรษฐกิจ ควรต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกสามเดือน

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าและแรงงานในภาคธุรกิจที่มีความสำคัญทั้งในภาครัฐและเอกชนทุกคน ที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับคนจำนวนมาก หรือปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง ควรเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกสามเดือน

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์ทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ (Presidential Communications Operations Office, Republic of the Philippines: PCOO)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์