หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
สิงคโปร์ประกาศมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมธุรกิจหลักที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

19 สิงหาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 1197)

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. นาย Heng Swee Keat  รองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับแรงงานหรือลูกจ้าง โดยเฉพาะภาคธุรกิจหลักสามกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากที่สุด ได้แก่ ภาคธุรกิจ aerospace ภาคธุรกิจการบิน (aviation) และภาคธุรกิจการท่องเที่ยว

เศรษฐกิจของสิงคโปร์ขึ้นอยู่กับสามภาคธุรกิจหลักดังกล่าว เนื่องจากการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกต้องอาศัยการเชื่อมโยงทางการบิน ในขณะที่ธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหารต่าง ๆ ต้องอาศัยการท่องเที่ยว

สำหรับการเยียวยาภาคธุรกิจดังกล่าว รัฐบาลสิงคโปร์จะร่วมกับบริษัทต่าง ๆ  ในการช่วยเหลือลูกจ้างที่มีทักษะเฉพาะ ทั้งนี้ นาย Heng Swee Keat  รองนายกฯ ได้ประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดังนี้

ภาคธุรกิจการบิน

รัฐบาลสิงคโปร์จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 187 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (หรือประมาณ 4,260,744,925.72 บาท) เพื่อสนับสนุนโปรแกรม Enhanced Aviation Support Package โดยงบประมาณในส่วนนี้จะนำไปช่วยเหลือสายการบิน บริษัทขนส่งระหว่างประเทศ (Cargo) รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการบินและสนามบิน

นอกจากนี้รัฐบาลได้วางแผนในเพิ่มการจัดโครงการ redeployment ชั่วคราว สำหรับลูกจ้างในภาคธุรกิจการบิน ปัจจุบันจากโครงการดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกับสายการบินจำนวน 500 คน ได้โยกย้ายไปทำงานที่โรงพยาบาลในฐานะ Care ambassadors ทั้งนี้ รัฐบาลวางแผนว่าจะสามารถสร้างงานใหม่อีกกว่า 4,000 ตำแหน่ง ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขและงานอื่น ๆ

ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว

รัฐบาลสิงคโปร์จะเตรียมงบประมาณจำนวน 320 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (หรือประมาณ 7,289,417,178.86 บาท) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศสำหรับชาวสิงคโปร์ เรียกว่า SingapoRediscovers Vouchers โดยมีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of Trade and Industry-MTI) เป็นผู้รับผิดชอบและจะแจ้งรายละเอียดในเดือน ต.ค.

 

ที่มา Singapore Government Agency


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์