หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
โควต้าข้ามแดนมาเลเซีย-สิงคโปร์ 17 – 19 ส.ค. เต็ม

14 สิงหาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 506)

การยื่นขออนุญาตเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างมาเลเซียและสิงคโปร์ภายใต้หลักการช่องทางสีเขียวระหว่างประเทศ (Reciprocal Green Lane: RGL) และข้อตกลงการจัดการเดินทางเป็นระยะ (Periodic Commuting Arrangement: PCA) ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 17 ส.ค. ได้เต็มตามจำนวนที่กำหนดตั้งแต่ในช่วงสามวันแรกที่ได้เปิดให้ยื่นขออนุญาต

นาย Baharuddin Tahir ผู้อำนวยการหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของรัฐยะโฮร์ (Johor Immigration Department) กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มเปิดให้ยื่นขออนุญาตผ่านข้ามแดนมาเลเซีย-สิงคโปร์ ในวันที่ 10 ส.ค. ได้มีผู้สนใจยื่นขออนุญาตมายังหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย โดยมีผู้ยื่นขออนุญาตข้ามพรมแดนโดยวิธีช่องทางสีเขียวระหว่างประเทศ หรือ RGL จำนวน 180 คน และมีผู้ยื่นขออนุญาตภายใต้วิธีข้อตกลงการจัดการเดินทางเป็นระยะ หรือ PCA จำนวน 6,000 คน ซึ่งถือว่าเต็มโควต้าของวันที่ 17 – 19 ส.ค.

ทั้งนี้ เนื่องจากทางมาเลเซียกำหนดว่าจะอนุญาตให้เดินทางข้ามพรมแดนภายใต้ RGL จำนวน 400 คนต่อสัปดาห์ หรือ 50 – 60 คนต่อวัน และสำหรับการเดินทางข้ามพรมแดนภายใต้ PCA กำหนดไว้ 2,000 คนต่อวัน

นาย Baharuddin กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางมาเลเซียได้เตรียมวางแผนจัดการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจและเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข เพื่อให้จัดสรรบุคลากรมาช่วยอำนวยความสะดวกบริเวณท่ารถและเส้นทางการจราจร รวมถึงการเตรียมจุดคัดกรองและตรวจโควิด-19

การอนุญาตให้เดินทางข้ามพรมแดนดังกล่าว สืบเนื่องจากการพบปะหารือ เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ระหว่าง Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย และ Dr Vivian Balakrishnan รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้ตกลงให้มีการเปิดพรมแดนอนุญาตให้มีการเดินทางระหว่างกัน เริ่มวันที่ 17 ส.ค. หลังจากที่ปิดพรมแดนตามมาตรการควบคุมการสัญจร (Movement Control Order: MCO) ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

สำหรับช่องทางสีเขียวระหว่างประเทศ หรือ RGL อนุญาตให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาโดยมีเหตุจำเป็นหรือเพื่อปฏิบัติภารกิจทางราชการ สามารถข้ามผ่านพรมแดนระหว่างสองประเทศได้ ขณะที่ข้อตกลงการจัดการเดินทางเป็นระยะ หรือ PCA จะอนุญาตให้ประชาชนชาวสิงคโปร์และมาเลเซียที่มีใบอนุญาตเดินทางเข้าเมืองแบบระยะยาวเพื่อทำธุรกิจหรือเพื่อทำงานในประเทศนั้น สามารถเดินทางเข้าประเทศเพื่อทำงานได้

 

ที่มา Bernama


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์