หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
กัมพูชาอนุญาตให้เปิดโรงหนัง เริ่ม ก.ย.63

7 สิงหาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 1111)

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้อนุญาตให้โรงภาพยนตร์ที่มีคำสั่งให้ระงับการดำเนินการเนื่องจากจากแพร่ระบาดของโควิด-19 กลับมาเปิดดำเนินการทั่วประเทศในเดือน ก.ย.

คำสั่งอนุญาตให้กลับมาดำเนินการดังกล่าว ออกโดยกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์กัมพูชา (Ministry of Culture and Fine Arts) เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์จะต้องปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมฯ จะดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานในการติดตามการดำเนินงานโรงภาพยนตร์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

รัฐบาลกัมพูชาได้ประกาศให้งดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก รวมถึงโรงภาพยนตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 63 เนื่องจากการวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ ปัจจุบันรัฐบาลกัมพูชาสามารถควบคุมสถานการณ์ จึงอนุญาตให้โรงภาพยนตร์ได้กลับมาดำเนินการอีกครั้ง

 

ที่มา Agence Kampuche Presse (AKP)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์