หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ขยายเวลาการอนุญาตทำงานแรงงาน กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ทำงานในไทยถึง 31มี.ค.65

6 สิงหาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 619)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยขยายเวลาการอนุญาตทำงานในประเทศไทยถึง 31 มีนาคม 2565 สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานต่อ โดยแบ่งเป็น กลุ่ม ได้แก่

1) กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (Passport: PP) เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) และเอกสารเดินทาง (Travel Document: TD) จำนวน 649,046 คน โดยนายจ้างต้องพาแรงงานไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน  สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในพื้นที่ที่แรงงานต่างด้าวทำงานอยู่ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

2) กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีบัตรผ่านแดน (Border Pass) จำนวนประมาณ 92,572 คน จะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึง 31 มีนาคม 2565 โดยต้องไปขอรับใบอนุญาตทำงาน  สำนักงานจัดหางาน ในพื้นที่ที่คนต่างด้าวทำงานอยู่ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เช่นเดียวกัน

 

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์