หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การแข่งขันด้านโทรคมนาคมใน สปป.ลาว

11 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 5449)


โดย : อดิศักดิ์ ศรีสม

แม้ สปป.ลาว จะปกครองด้วยระบบพรรคเดียวภายใต้ระบบการปกครองแบบสังคมนิยมที่ทางการลาวใช้คำว่า "ระบอบประชาธิปไตยประชาชน” ทำให้หลายคนอาจคิดว่าระบบเศรษฐกิจทั้งหมดถูกผูกขาดโดยรัฐบาลแต่เพียงผู้เดียว

แต่สำหรับธุรกิจโทรคมนาคม รัฐบาลของ สปป.ลาว พร้อมเปิดโอกาสสำหรับนักลงทุนอยู่เสมอ หากแต่ต้องเป็นไปตามนโยบายหลักของรัฐบาลที่ต้องการให้การบริการด้านโทรคมนาคมเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและตอบสนองทิศทางในการพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง
"เรื่องการแข่งขัน...ก็มีการแข่งขันกัน แต่อย่าลืมว่าการลงทุนด้านโทรคมนาคมเป็นเรื่องที่มีความรับผิดชอบสูง สัญญาไหนที่เซ็นกับรัฐบาลแล้วต้องปฏิบัติตาม คนที่จะมาลงทุน...ภายใน 5 ปี สัญญาว่าจะมีโครงการจะขยายไปในเขตทุรกันดารได้กี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เขาก็ต้องทำ
ในระดับมหภาคทางกระทรวงจะเป็นผู้กำกับกติกา (Regulator) ทำหน้าที่ดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงทุน แต่ไม่ใช่เข้ามาแล้วไม่มีความรับผิดชอบและไม่ยอมลงทุนมาก จะเลือกลงทุนเฉพาะในตัวเมืองแล้วดัมพ์ราคาลงอย่างนี้เราก็ไม่เอา” นายทันสมัย กมมะสิด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมย้ำถึงกติกาและทิศทางการลงทุนด้านโทรคมนาคมใน สปป.ลาว
ปัจจุบัน สปป.ลาว มีผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมรายใหญ่ (Service Provider) ทั้งหมด 4 รายได้แก่

1. Lao Telecom ที่ใช้ชื่อการค้า M–phone เป็นบริษัทร่วมทุนที่รัฐบาลลาวถือหุ้นร้อยละ 51 ร่วมกับภาคเอกชนไทยอีกร้อยละ 49
2. Star Telecom ที่ใช้ชื่อการค้า Unitelรัฐบาลลาวถือหุ้นร้อยละ 51 ร่วมกับบริษัทจากเวียดนามร้อยละ 49
3. ETL รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลลาวถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียว และ
4. B-line บริษัทของนักลงทุนสัญชาติรัสเซียที่รัฐบาลลาวถือหุ้นด้วยร้อยละ 22
จากผู้ให้บริการทั้ง 4 ราย Lao Telecom คือผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุด ภายใต้ผลิตภัณฑ์ M-phone ที่มีฐานลูกค้าทั่วประเทศประมาณ 1 ล้าน 3 แสนราย โดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์มากถึง 4 แสนราย
Lao Telecom มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 48 ซึ่งมากกว่าคู่แข่งรายใหญ่อย่าง Unitel ที่มีสัดส่วนการตลาดไล่ตามมาติด ๆ ที่ประมาณร้อยละ 43 อีกทั้งยังเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในระบบ 3G และยังเป็นรายแรกที่นำระบบ 4G เข้าสู่ตลาด ปัจจุบันการให้บริการทั้ง 2 ระบบนี้เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จน Lao Telecom มีลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้ง 2 ระบบรวมกันมากถึง 2 แสนราย
แม้จะมีผู้ให้บริการเพียงแค่ 4 รายในตลาด แต่การแข่งขันทั้งหมดอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันที่ภาครัฐเป็นผู้กำหนดเงื่อนไข ทำให้ราคาค่าบริการของบริษัทโทรคมนาคมต่าง ๆ แทบไม่แตกต่างกันมากนัก การให้บริการ ที่มีคุณภาพจึงถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการตัดสินใจสุดท้ายของผู้บริโภคที่จะเลือกใช้บริการจากบริษัทใด

Lao Telecom สร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา แน่นอนว่าไม่ใช่การแข่งขันทางด้านราคา หากแต่เป็นการช่วงชิงฐานลูกค้าจากการให้บริการที่ดี คุ้มค่าและมีมาตรฐานที่เหนือกว่า Lao Telecom ไม่เพียงมีศูนย์ให้บริการกระจายอยู่ทั่วไป แต่ยังมีศูนย์หลักที่สำนักงานใหญ่ที่พร้อมให้บริการแบบ One Stop Service ทั้งการชำระค่าบริการ การขอเปิดใช้บริการที่ครอบคลุมทั้งโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ Lao Telecom ยังดึงดูดลูกค้ารายใหม่ ๆ ด้วยการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด ทั้งการสร้าง Package การใช้งานที่คุ้มค่าที่สุดต่อกลุ่มเป้าหมาย การจัดโปรโมชั่นชิงโชคการแจกรางวัลเพื่อเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้า
ทั้งหมดนี้ คือภาพของการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคม ซึ่งท้ายสุดแล้วผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนคนลาวทุกคน จากนโยบายที่เปิดกว้างของรัฐบาลทำให้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีคมนาคมของ สปป.ลาวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วจนปัจจุบันระบบการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ สามารถทำได้ถึงร้อยละ 90 ของพื้นที่ในประเทศ

ผลของพลังการสื่อสารในโลกยุคใหม่นี้ไม่เพียงจะช่วยให้คนลาวสามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้รวดเร็วมากขึ้นแต่ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของลาว ซึ่งจะส่งผลไปสู่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในที่สุดนั่นเอง


ที่มา : ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์