หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เขตนิคมอุตสาหกรรมเมียนมา - เกาหลีใต้ ที่จะจัดตั้งขึ้นในเมืองเลกู (Hlegu Township)

31 กรกฎาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 175)

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 Mr. Thaung Tun รัฐมนตรีว่าการกระทรวง Investment and Foreign Economic Relations (MIFER) ได้ประชุมกับ Mr. Lee Sang-hwa เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำเมียนมา เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการเขตนิคมอุตสาหกรรมเมียนมา - เกาหลีใต้ (The Korea-Myanmar Industrial Complex) ซึ่งตั้งอยู่ที่ Nyaung Hna Bin Village เขตเลกู (Hlegu Township) ภาคย่างกุ้ง โดยมีพื้นที่โครงการรวมทั้งหมด 556 เอเคอร์ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนตุลาคม ปี 2563 นี้
โดยโครงการดังกล่าวจะถูกแบ่งออกเป็น 2 เฟส เฟสเริ่มแรกจะถูกสร้างบนพื้นที่ 314.69 เอเคอร์ในขณะที่เฟสที่สองจะมีพื้นที่ 241.12 เอเคอร์ ทั้งนี้ โครงเขตนิคมอุตสาหกรรมนี้จะเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกที่ได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างโดยประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งดำเนินการก่อสร้างจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้โดยกรมพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัย (The Urban and Housing Development Department: UHDD) ภายใต้กระทรวงการก่อสร้างประเทศเมียนมา (Ministry of Construction of Myanmar) และ Korea Land and Housing Corporation ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อร่วมกันพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมในเมืองเลกู (Hlegu Township) เขตย่างกุ้งภายใต้ข้อตกลงเขตอุตสาหกรรมจะดำเนินการก่อสร้างในเขตย่างกุ้ง โดยประมาณการโครงการมูลค่ารวมกว่า 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมาธิการการลงทุนของเมียนมา (The Myanmar Investment Commission: MIC) อนุมัติการลงทุนโครงการดังกล่าว โดยสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างเมียนมาและเกาหลีใต้อยู่ที่60 (เมียนมา) : 40 (เกาหลีใต้) การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะแบ่งเป็นสองเฟส โดยในเฟสแรกจะเริ่มต้นในช่วงระหว่างปี 2562-2564 ในขณะที่เฟสสองจะดำเนินการในช่วงระหว่างปี2565-2567 โดยบริษัท Seoulbased Kyongdong Engineering Co., Ltd. จะเป็นผู้รับจ้างเหมาในการร่างแบบโครงการนิคมอุตสาหกรรม โดยโครงการจะประกอบด้วยแปลงพื้นที่อุตสาหกรรม 3 ขนาด (ขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก) ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร อุตสาหกรรมการแปรรูปอัญมณีอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยพื้นที่ที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้า/ร้านจำหน่ายสินค้า โรงเรียนอาชีวศึกษา ถนนสายหลัก ถนนสี่แยก ระบบระบายน้ำ สถานีส่งไฟฟ้า พื้นที่สวนสาธารณะ/พื้นที่สีเขียวและโรงบำบัดน้ำเสีย

ทั้งนี้ เขตนิคมอุตสาหกรรมจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภาคส่งออก และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศเมียนมา โดยคาดการณ์ว่าบริษัทเกาหลีใต้จำนวนมากจะเข้ามาลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะสร้างงานอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นประมาณ 50,000 ถึง 100,000 คน รวมถึงสร้างรายได้จากการจัดเก็บภาษีของประเทศเมียนมาเพิ่มประมาณ 10 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีพร้อมทั้งยังจะช่วยยกระดับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในพื้นที่ เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์จะช่วยส่งเสริมการค้า
ระหว่างเมียนมาและเกาหลีใต้รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับนักลงทุน โดยมีศักยภาพดึงดูดนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ เมียนมาได้มีการยกเว้นวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ (ช่วงก่อนวิกฤติ COVID-19) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างเมียนมาและเกาหลีใต้

ณ ปัจจุบัน มีบริษัทเกาหลีใต้มากกว่า 200 แห่ง รวมถึงกลุ่มบริษัทข้ามชาติในเครือ Lotte ได้ดำเนินธุรกิจอยู่ในเมียนมา นอกจากนี้ โรงงานผู้ผลิตเกาหลีใต้จำนวนมาสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศเมียนมา ทั้งนี้ เกาหลีใต้ถือเป็นประเทศผู้ลงทุนที่สำคัญและหุ้นส่วนทางการค้าของเมียนมา โดยเกาหลีใต้เป็นนักลงทุนที่สำคัญ ซึ่งมีการลงทุนในอาเซียนสูงเป็นอันดับที่ 6 ทั้งนี้ การลงทุนส่วนใหญ่ของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกจะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติโครงสร้างพื้นฐาน การค้าปลีก และอสังหาริมทรัพย์โดยประเทศเกาหลีใต้มีการลงทุนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมูลค่ารวม 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ตามรายงานสถิติการค้าระหว่างเมียนมาและเกาหลีใต้ของกระทรวงพาณิชย์เมียนมาในปีงบประมาณ 2015-2016 มีมูลค่าการค้ารวม 660 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปีงบประมาณ 2016-2017 มูลค่าการค้ารวมเพิ่ม เป็น 866 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปีงบประมาณ 2017-2018 มูลค่าการค้ารวม 790 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ ปีงบประมาณ 2017-2018 มูลค่าการค้ารวมเกือบ 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 


ที่มา: Ministry of Information (www.moi.gov.mm)
          สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง
         กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์