หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
โควิด-19 กระทบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมียนมา เลื่อนชำระภาษี 6 เดือน

30 กรกฎาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 269)

นางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จัดการประชุมออนไลน์เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 63 เพื่อหารือถึงผลกระทบจากโควิด-19 ในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวร่วมกับผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ

ที่ประชุมได้หารือถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมียนมา รัฐบาลจึงได้หารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา โดยระบุว่าตัวเลขยอดนักท่องเที่ยวลดลงเหลือ 6,000 คน จาก 400,000 กว่าคน ในเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งรวมจำนวนคนเข้าเมืองตามแนวชายแดนแล้ว

กระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวอนุมัติแผนการบรรเทาผลกระทบการท่องเที่ยวแห่งชาติ ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 (COVID-19 Economic Relief Plan:CERP) ระยะ 1 ซึ่งรวมถึงการเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 1 ปี การเลื่อนชำระภาษี 6 เดือน ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 และการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น นอกจากนี้จะมีการเปิดฝึกอบรมให้กับคนว่างงานและคนไม่มีรายได้เมื่อรัฐมีมาตรการผ่อนปรนการเดินทาง

รมต.กระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวกล่าวว่า ได้อนุมัติแนวปฏิบัติเพื่อการท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจในให้บริการ หลังจากการประกาศผ่อนปรนและอนุญาตให้ธุรกิจกลับมาเปิดให้บริการได้ ขณะนี้ เนื่องจากสนามบินนานาชาติยังไม่เปิดให้บริการ ทำให้กลุ่มลูกค้าหลักยังเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งถือเป็นปัญหาที่มีความท้าทายระดับประเทศ เพราะรัฐมีข้อจำกัดในการสนับสนุนภาคธุรกิจ โดยแนวทางที่ดีที่สุดในขณะนี้คือการประกาศให้ภาคธุรกิจเริ่มกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งควบคู่กับการออกมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19

 

ที่มา ATN


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์