หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๒

30 กรกฎาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 58)

นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคของไทย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค สมัยพิเศษ ครั้งที่ 2 (Second APEC Virtual Extraordinary Senior Officials’ Meeting) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อหารือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้าจำเป็นและการเดินทางของบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงนักธุรกิจภายในภูมิภาค รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีของเขตเศรษฐกิจสมาชิก

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค สมัยพิเศษ ครั้งที่ 2 เพื่อการติดตามแผนงานของเอเปคในการรับมือและฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งได้เริ่มขึ้นในการประชุมครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ แผนงานข้างต้นเป็นการดำเนินงานตามอาณัติในถ้อยแถลงรัฐมนตรีการค้าเอเปคเรื่องโควิด-19 ที่ได้ประกาศเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ประเทศไทยได้สนับสนุนแผนงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-๑๙ ของเอเปค นอกจากนี้ ได้ย้ำให้เอเปคให้ความสำคัญกับการปรับตัวและรักษาความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป และความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมภาคธุรกิจ MSMEs การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยงทางดิจิทัล และการส่งเสริมแนวคิดเรื่องการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบในผู้ประกอบการธุรกิจ 
 
ผลการประชุมครั้งนี้จะถูกนำเสนอในที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคผ่านระบบการประชุมทางไกล เรื่องโควิด-19 (Virtual Ministers Responsible for Trade Meeting on COVID-19) ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ด้วย

ที่มา www.mfa.go.th 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์