หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เครื่องบินบรรทุกมังคุดไทย 15 ตัน มูลค่าราว 23,300 ดอลลาร์สหรัฐ สู่นครหลานโจว

23 กรกฎาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 473)

ภายหลังที่สนามบินนานาชาติหลานโจวจงชวน ได้รับการอนุมัติให้เป็นด่านนำเข้าผลไม้เมื่อปี 2562 ล่าสุด เมื่อ 27 พ.ค. 2563 สายการบิน LanMei Airlines ของกัมพูชา เปิดเที่ยวบินขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กทม. – กรุงพนมเปญ – นครหลานโจว  รอบปฐมฤกษ์ บรรทุกผลไม้ไทยสู่นครหลานโจว ถือเป็นสัญญาณดีของผู้บริโภคท้องถิ่นที่สามารถลิ้มลองรสชาติผลไม้ไทยสดใหม่ จากเดิมที่ผลไม้นำเข้ามักเป็นการขนส่งจากเมืองหน้าด่าน ผ่านการกระจายสินค้าที่นครซีอาน มณฑลส่านซีไปยังนครหลานโจว ซึ่งใช้เวลาขนส่งทางรถยนต์ราว 4-5 วัน

เที่ยวบินขนส่งสินค้าฯ ในครั้งนี้ ได้บรรทุกมังคุดไทยน้ำหนัก 15 ตัน มูลค่าราว 23,300 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งหมดผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยศุลกากรนครหลานโจวและ สนง. ตรวจสอบและกักกันโรคนครหลานโจวแบบครบวงจร ณ สนามบินนานาชาติหลานโจวจงชวน

นอกจากนี้ พบข้อมูลเที่ยวบิน ขนส่งผลไม้จากกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มอีก 5 เที่ยวบินภายในเดือน ส.ค. 2563 แสดงให้เห็นถึงความต้องการการบริโภคผลไม้เมืองร้อนของผู้บริโภคชาวหลานโจวได้เป็นอย่างดี


นอกจากนี้ นครหลานโจวยังได้รับอานิสงส์ส่ งออกผลไม้เมืองหนาวไปยั งประเทศไทยอีกด้วย ล่าสุด ได้ส่งออกแอปเปิ้ลจาก อ. หลี่ ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกแอปเปิ้ ลที่มีชื่อเสียงของมณฑลกานซู และเป็น 1 ใน 5 พื้นที่สาธิตเกษตรปลอดภั ยของมณฑลกานซูไปยังประเทศไทย โดยนอกจากสามารถส่งออกแอปเปิ้ ลไปยังประเทศไทยและประเทศกลุ่ มอาเซียนแล้ว แอปเปิ้ลจาก อ. หลี่ ยังได้เริ่มส่งออกไปยังรัสเซี ยและอินเดียอีกด้วย

 

อนึ่ง ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา สนามบินนานาชาติหลานโจวจงชวนได้ รับการยกระดับในการเป็นด่ านนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้ โดยตรง นอกเหนือจากการเป็นด่านนำเข้ าผลไม้แล้ว เมื่อ ม.ค. 2562 สนามบินนานาชาติหลานโจวจงชวนได้ รับการอนุมัติให้เป็นด่านนำเข้ าเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำแช่แข็ง เมื่อ ก.พ. 2563 ได้รับการอนุมัติให้เป็นด่ านนำเข้าเมล็ดพันธุ์ผั กและดอกไม้จากต่างประเทศเพื่ อเพาะเป็นต้นกล้าสำหรับการส่ งออกเป็นแห่งแรกของประเทศ และเมื่อ 27 เม.ย. 2563 ได้รับการอนุมัติให้สามารถนำเข้ าสัตว์มีชีวิต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปศุสัตว์ ของมณฑลกานซูเป็นอย่างมาก โดยได้มีการนำเข้าพ่อพันธุ์ แกะและแกะนมสายพันธุ์ดี จากออสเตรเลียกว่า 1,494 ตัว มูลค่า 2.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อนำมาใช้พัฒนาและปรับปรุ งสายพันธุ์แกะท้องถิ่น

 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าปัจจุบันจะสามารถขนส่งสิ นค้าทางอากาศมายังนครหลานโจวได้ โดยตรง แต่พบว่าเที่ยวบินที่เปิดให้บริ การขนส่งสินค้าและเที่ยวบิ นระหว่างประเทศของสนามบินฯ นั้นยังมีจำนวนน้อย ข้อมูลจาก Western Airport Group Logistics Company ระบุว่า เที่ยวบินขนส่งสินค้าของสนามบิ นฯ มีเพียงไม่กี่เส้นทาง อาทิ เส้นทางการขนส่งนครหลานโจว – กทม. นครหลานโจว-ฮานอย นครหลานโจว-ดูไบ นครหลานโจว-ธากา นครหลานโจว – เมือง Nha Trang เวียดนาม นครหลานโจว – กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย และนครหลานโจว-เมลเบิร์น ซึ่งเป็นเที่ยวบินเฉพาะกาล และมีเที่ยวบินขนส่งสินค้ าในประเทศนครหลานโจว-นครซีอาน นครหลานโจว-อูรุมชี-นครหังโจว นครหลานโจว-นครเทียนจิน- นครหนานจิง เท่านั้นที่เป็นเที่ยวบินประจำ และเนื่องด้วยผลกระทบของวิกฤต COVID 19 ในอนาคตสนามบินฯ มีแนวโน้มทยอยเปิดเส้ นทางการขนส่งสินค้าและผู้ โดยสารในประเทศมากขึ้น โดยเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2563 LongJiang Airlines ได้เปิดเที่ยวบินนครฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียง – นครหลานโจว มณฑลกานซู – นครอูรุมชี เขตฯ ซินเจียงอุยกูร์รอบปฐมฤกษ์ เพื่อรองรับช่วงฤดูกาลท่องเที่ ยวที่กำลังจะมาถึงและยั งสามารถให้บริการขนส่งสินค้าได้ อีกด้วย

 

 

ที่มา

https://thaibizchina.com/กานซู เร่งพัฒนาการขนส่ง/

ที่มา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์