หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
“โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา” ความร่วมมือไทย–อินโดนีเซีย

13 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2079)

โดย : อดิศักดิ์ ศรีสม

เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและมีวิถีชีวิตการปฏิบัติที่มาจากหลักคำสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัดในทุกด้าน ประชาชนส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านศาสนาเสมอ ดังจะเห็นได้จากการส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมาก

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์