หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ชวนร่วมสัมมนาออนไลน์ “อาร์เซ็ป เดอะซีรีย์ : ครบเครื่อง เรื่องอาร์เซ็ป” ประเดิม 3 ตอนแรก 21 ก.ค. นี้

17 กรกฎาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 79)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) "อาร์เซ็ป เดอะซีรีย์ : ครบเครื่อง เรื่องอาร์เซ็ป” ช่วงเดือน ก.ค. – ส.ค. 2563 ผ่านทาง Facebook จัดเต็ม 6 ตอน ประเดิม 3 ตอนแรก 21 ก.ค. นี้ ร่วมเสวนาโดยผู้คร่ำหวอดด้านการเจรจา RCEP ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เตรียมพร้อมผู้ประกอบการปรับตัวและใช้ประโยชน์จากความตกลงอย่างเต็มที่   

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการที่สมาชิกอาร์เซ็ปใกล้จะขัดเกลาถ้อยคำทางฎหมายของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงกำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง "อาร์เซ็ป เดอะซีรีย์: ครบเครื่อง เรื่องอาร์เซ็ป” ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 ผ่านทาง Facebook ของกรมฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลและมีความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลงอาร์เซ็ป รวมถึงเตรียมปรับตัวและเก็บเกี่ยวประโยชน์ของไทย รองรับการที่ประเทศสมาชิกอาร์เซ็ปจะร่วมกันลงนามความตกลงอาร์เซ็ป ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่เวียดนาม  

นางอรมน กล่าวว่า การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ จะจัดขึ้น 3 ตอนแรก ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคมนี้ โดยตอนที่ 1 เวลา 10.00-11.00 น. เสวนาหัวข้อ "รู้รอบข้อตกลง RCEP” โดยนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้แทนไทยในการเจรจาอาร์เซ็ปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ วอทช์) และผู้แทนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำหรับตอนที่ 2 ช่วงเวลา 11.00 – 12.30 น. หัวข้อ "รู้ลึกการค้าสินค้าใน RCEP” โดยผู้แทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมศุลกากร และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ปิดท้ายตอนที่ 3 เวลา 13.30 – 15.00 น. หัวข้อ "ติดอาวุธเสริมเกราะ เจาะตลาด RCEP” โดยผู้เชี่ยวชาญตลาดอาร์เซ็ป อาทิ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยมี ผศ.ดร. ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดงาน

นางอรมน เสริมว่า สำหรับการสัมมนาฯ ตอนที่ 4 – 5 จะจัดขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เน้นเรื่องโอกาสของการค้าบริการและการลงทุนของไทยในอาร์เซ็ป รวมถึงการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าโลก และตอนที่ 6 จะจัดขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เน้นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลงอาร์เซ็ป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ "อาร์เซ็ป เดอะซีรีย์: ครบเครื่อง เรื่องอาร์เซ็ป” ได้ที่เพจ Facebook : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  

ทั้งนี้ ความตกลงอาร์เซ็ปจะเป็นความตกลงการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และคู่เจรจาอีก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ซึ่งมีประชากรรวมกันเกือบ 3,600 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 48.1 ของประชากรโลก ในปี 2562 ประเทศสมาชิกอาร์เซ็ป 16 ประเทศ มีมูลค่า GDP กว่า 28.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 32.7 ของ GDP โลก และมีมูลค่าการค้ารวมกว่า 11.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 29.5 ของมูลค่าการค้าโลก ซึ่งการค้าและการลงทุนของไทยกว่าครึ่งพึ่งพาตลาดอาร์เซ็ป ในปี 2562 ไทยและอาร์เซ็ปมีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 2.8 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 59.5 ของการค้ารวมทั้งหมดของไทย นอกจากนี้ ไทยส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาร์เซ็ป มูลค่ากว่า 1.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 57 ของการส่งออกของไทยไปโลก

ที่มา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์