หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ลาวร่วมมือนักลงทุนจีนศึกษาความเป็นไปได้สร้างเขตเทคโนโลยีระดับสูง ในนครหลวงเวียงจันทน์และวังเวียง

17 กรกฎาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 72)

ภาพ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ห้องว่าการแขวงเวียงจันทน์ได้จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนพัฒนาเขตเทคโนโลยีระดับสูงลาวจีน เพื่อศึกษาด้านการค้นคว้า พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อก้าวเข้าสู่การผลิตสินค้าและการบริการของลาว ด้านมูลค่าการลงทุนเบื้องต้นประมาณ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ โครงการที่จะพัฒนาใน 2 เขต ได้แก่ 
1) เขตบ้านดอนติ้ว (ห้วยยาง) เมืองไชทานี นครหลวงเวียงจันทน์ พื้นที่ 45 เฮกตาร์ กำหนดสร้าง 5 กิจการ

2) เขตพัฒนาในเมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ พื้นที่ 200 เฮกตาร์ กำหนดสร้าง 9 กิจการทั้งนี้ ถ้าโครงการสำเร็จจะสร้างประโยชน์ให้ลาวอย่างมาก เช่น การยกระดับเทคโนโลยีการผลิตแบบดั้งเดิมให้เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือช่วยลดต้นทุนในการผลิต รวมทั้งทำให้ผลิตภัณฑ์ของลาวมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้สังคมมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมากขึ้น มีระบบการศึกษาคุณภาพสูง ระบบการขนส่งที่ได้มาตรฐานและเป็นสากล ทั้งนี้ ยังช่วยให้ประชาชนมีอาชีพไม่ต่ำกว่า 30,000 คน

ที่มา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์