หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
แนวทางจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศหลังสถานการณ์โควิด-19

15 กรกฎาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 185)

กระทรวงแรงงาน เผย แนวทางจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศหลังสถานการณ์โควิด-19 

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ระบุว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศที่มีศักยภาพ มีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อนำกลับมาพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่มีความจำเป็น และยึดหลักความปลอดภัยของแรงงานเป็นสำคัญ ซึ่งความคืบหน้าในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไทยคลี่คลายลง จากตัวเลขเดือนมิถุนายน 2563 ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ได้ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ แล้ว 907 คน โดยส่งไปทำงานที่ไต้หวันมากที่สุด 231 คน 

อย่างไรก็ตาม ยังสามารถจัดส่งได้อีก 51,346 คน จากเป้าหมาย 100,000 คน โดยเป้าหมายตลาดแรงงานช่วงครึ่งปีหลัง คือ ไต้หวัน จำนวน 19,889 คน สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 6,319 คน  ญี่ปุ่น จำนวน 3,807 คน  สิงคโปร์ จำนวน 2,932 คน  อิสราเอล จำนวน 2,840 คน  มาเลเซีย จำนวน 2,444 คน และอื่นๆ จำนวน 13,115 คน ซึ่งเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีงานทำ ขณะเดียวกันยังสามารถนำเงินตราเข้าประเทศได้จำนวนมากด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจจะไปทำงานในต่างประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน 

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์