หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
อาเซียนถือเป็นเมืองหลวงสินค้าข้าวแห่งหนึ่งของโลก

14 กรกฎาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 72)

โดยประชากรในอาเซียนรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก และข้าวถือเป็นพืชที่มีการเพาะปลูกมากที่สุดในอาเซียนมีผลผลิตรวมกว่า 120 ล้านตันข้าวสารใช้บริโภคภายในภูมิภาคประมาณ 105 ล้านตันข้าวสาร และมีผลผลิตส่วนเกินประมาณ 15 ล้านตันข้าวสาร

โดยมีการค้าข้าวภายในอาเซียนประมาณ 4-5 ล้านตัน สำหรับผลผลิตส่วนที่เหลือมีการส่งออกไปจำหน่ายนอกภูมิภาค ปัจจุบันสถานการณ์ตลาดข้าวในอาเซียนมีการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยประเทศในกลุ่มอาเซียนหลายประเทศสามารถปลูกข้าวได้ปริมาณมาก แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศทำให้จำเป็นต้องนำเข้าข้าวเพิ่มเติม โดยสามารถแบ่งกลุ่มจากประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวในอาเซียนออกได้เป็น 3 กลุ่ม

1.ผลิตข้าวได้มากและส่งออก ได้แก่ ไทย เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา สปป.ลาง

2.ผลิตได้น้อยต้องนำเข้า ได้แก่ สิงคโปร์ บรูไนฯ

3.ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย

 

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา และ กรุงสิงคโปร์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์