หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
เวียดนาม วิสาหกิจเกือบ 30,000 รายหยุดดำเนินการ เนื่องจากโควิด-19

10 กรกฎาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 442)

สำนักงานสถิติเวียดนาม (GSO) ระบุว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 วิสาหกิจ 29,200 ราย ในเวียดนามลงทะเบียนหยุดดำเนินการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.2 และมีวิสาหกิจ 19,600 รายรอการเลิกกิจการ ลดลงร้อยละ 10.2 ในขณะเดียวกัน มีวิสาหกิจ 7,400 ราย ได้ดำเนินการเลิกกิจการอย่างเสร็จสมบูรณ์ ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

2 เดือนหลังจากการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในเวียดนาม กิจการทางเศรษฐกิจได้กลับสู่สภาวะปกติในดือนมิถุนายน 2563 มีการจัดตั้งวิสาหกิจใหม่ จำนวน 13,700 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 จำนวนวิสาหกิจที่จัดตั้งใหม่ในเวียดนาม ลดลงร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา มีจำนวน 62,000 ราย ด้วยทุนจดทะเบียน 697.1 ล้านล้านด่อง(30.070 ล้านเหรียญสหรัฐ) ลดลงร้อยละ 19

GSO ได้กล่าวว่า การสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจในภาคการผลิตและการแปรรูปในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 พบว่าร้อยละ 27.3 ของธุรกิจมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจเมื่อเทียบกับไตรมาสผ่านมา ในขณะที่ร้อยละ 40.8 เผชิญกับปัญหาและร้อยละ 31.9 ระบุว่ากิจกรรมทางธุรกิจยังคงมีเสถียรภาพ

สำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ร้อยละ 49.1 ของผู้ประกอบการที่ทำการสำรวจแนวโน้มเชิงบวกเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ขณะที่ร้อยละ 19.4 คาดว่าจะมีปัญหาและร้อยละ 31.5 จะมีเสถียรภาพ ปัจจุบันมีวิสาหกิจ 760,000 ราย ที่ดำเนินการในประเทศและเวียดนามตั้งเป้าหมายไว้ที่หนึ่งล้านรายในปี 2563

GDP ของเวียดนามเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.81 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2554

 

ที่มา รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์